Piljenje Paga po pola

Autor slaven, Ožujak 14, 2010, 04:45:21 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Strici

 :toothy9: To bi bar definitivno riješilo razgrani?enje, jer koliko sam otprilike razumio, to bi bilo to?no po granici Županija. Ali kako si napisao i kra?e, mislim da nema ni kilometar i pola :icon_scratch: :laughing7:
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

estan

Ljudi, ne znam o ?emu pri?ate, nije samodužina kanala problem, ve? i visina brda kroz koji ga treba prokopati. Sve u svemu, stvarno ne vidim isplativost za ovaj projekt, osim još malo više udužiti gra?ane za ništa i nekorisno. Kad  bi ma?ari kopali kanal od Budimpešte do Senja, to bi bilo nešto drugo i da oni to financiraju, ali ne?e, jer nisu blesavi. Ukratko, veliki radovi koji kasnije donose samo veliki trošak i nisu isplativi u kasnijoj upotrebi, uvijek su se zvali promašaji, ili promašene investicije. Ista stvar je s ovim pustim kanalima i mostovima o kojima se pri?a. Ajmo mi iskoristiti svoje prednosti, a ne pokušavati glumiti Floridu, kad Florida nismo niti joj sli?imo.

Strici

#62
Naum prokopa kanala je ve? dvije godine adacta. A jedno sporedno rješenjce bi bilo ponovno produbiti i osposobiti Privla?ki gaz. Uvjeren sam da ga plovnog niko nikad nije nije vidio, a kamo li proplovio, pa sam malo slagao i napravio ala Google Eart kartu podru?ja, i staro korito gaza. Osim što se sagradio most, i nekolicina malih mola i mandra?a nije se puno promijenilo, osim naravno zapjeskarilo se korito gaza. A time bi dobio i Nin šansu, Diniška, Starigrad Paklenica, Novigradsko i Karinsko more, Zrmanja do Obrovca,(?ista fantazija) ali i "Traktorov" zavi?aj.

Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

estan

Mislim da ljudi tuda plove, samo je pitanje ?ime?

Strici

Ne sje?am se to?no, ali mislim da se prije moglo s dva metra gaza, možda i više. Uglavnom svi Privla?ki pjeskari, nakrcani do razme su tuda tuta forca proplovljavali, a po potrebi su po i oko rute grajfali za pjeskom, i tako održavali kanal prolaznim. Mi nismo mogli, pa smo plovili oko Vira, jer nam je gaz bio više od dva i po metra :icon_scratch:, osim sa našom "si?om" mjernom brodovljem. Me?utim mislim da bi se taj kanal mogao lako produbiti možda i do tri metra, i malo proširiti, jer i nije baš bio preširok, a dno je pješ?ano. :icon_scratch: I ako nebi baš bilo ono najkra?om rutom do Paga, grada mislim, ali kako sam napisao profitirala bi mnoga usputna mjesta, nezasluženo zapostavljena. A kad pi?i bura, ona prava mislim, onda se i ne plovi, a i ako, htio bih vidjeti kako bi se brodice ponašale u tom zasada neiskopanom kanalu (mišolovki?) :icon_scratch:
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici


Norveška se odlu?ila za gradnju prvog svjetskog brodskog tunela.Brodski tunel Stad presje?i ?e norveški poluotok Stad omogu?avaju?i brodovima širine do 25,5 metara da izbjegnu jednu od najopasnijih ruta duž norveške obale.Procjenjuje se da ?e cjelokupni projekt koštati 2,8 milijardi norveških kruna (330 milijuna US dolara), a gradilo bi se do 4 godine. Po?etkom gradnje 2022. godine.
Dug ?e biti 1,7 km, a na najužoj to?ki poluotoka.
Tunel ne?e skratiti plovljenje oko poluotoka, ali ?e brodovi zaobi?i Stadhavetovo more gdje se spaja sjeverno i norveško more, podru?je jedno od najopasnijih za plovila duž Norveške obale.
A tako bi trebao izgledati jedan od uzlaz/izlaza.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

Boži?na ?estitka ne samo nama od Eventuma, Boži?na ?estitka svim nauti?arima i stanovnicima Paškog, Privla?kog, Ljuba?kog i Rovanjskog akvatorija.  :thumbsup:
Privla?ki gaz se produbljuje i bit ?e navodno plovan brodovima koji "peškaju" do dva metra. Tako ne?e trebati piliti Pag popola. :laughing7:
To je ?estitka i obe?anje, ne znam po redu koja ve?, pa se nadam da ne?e opet biti; "obe?anje ludom radovanje".
Iako se mene više ama niti malo ne "dotikavle" ho?e ili ne?e produbiti kanal, ali se  radujem kao da sam stanovnik naprimjer Privlake i okolice. Samo da ne bude opet "obe?anje ludom radovanje".
Nastavak slijedi!
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

Znam da se ponu?eni linkovi naj?eš?e ne otvaraju, ili tu i tamo poneki i ponekad, možda i iz opreza, pa sam ga kopirao, nepotrebno izbacio i ovdje stavio što u tom linku piše. a par slika stavit ?u kasnije:

https://ezadar.net.hr/dogadaji/4307795/produbljuje-se-i-prosiruje-kanal-privlacki-gaz/

Privla?ki gaz se produbljuje i proširuje      
17.12.2022 18:53 eZadar
Radovi na proširenju i produbljivanju plovnog kanala Privla?ki gaz odvijaju se prema planu. To je plitki morski prolaz izme?u Privla?kog Zatona i Ninskog zaljeva, smješten izme?u obala kopna i otoka Vira.
Ovaj važan pomorski projekt spojit ?e Zadarski i Velebitski kanal, a sve ?e stajati gotovo 22 milijuna kuna. Najvažniji cilj koji ?e se posti?i produbljivanjem i proširenjem Privla?kog kanala je skra?enje plovidbe za 11 nauti?kih milja i pove?anje sigurnosti plovidbe.
Kanal je plovan samo za manja plovila, jer je dubina prolaza na pojedinim mjestima manja od 0,5 m. Plovidba je ograni?ena i visinom mosta otok Vir - kopno iznad Privla?kog gaza, koji je 9 m iznad srednje razine mora.
Prolaz je nekada bio obilježen betonskim kockama i drvenim stupovima koji su u me?uvremenu dotrajali.
Iskopavanjem pijeska te miniranjem i iskopom kamenog materijala Privla?ki gaz dobit ?e nove dimenzije:
dužina kanala: 1740 m;
širina kanala: 40,00 m;
minimalna dubina kanala: 3,00 m;
najniža visina mosta iznad kanala: 9,0 m od srednje razine mora


Podsjetimo, nakon što je krajem 2018. sklopljen Ugovor o izvo?enju radova proširenja i produbljivanja, a zatim krajem 2019. Plovput raspisao postupak javne nabave, zbog okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa, javnost postupak nabave je poništen. Plovni put potom je ponovio natje?aj s dvogodišnjim rokom izgradnje, a ugovori za proširenje i produbljivanje važnog plovnog puta te sanaciju glavnog pristaništa u Privlaci potpisani su u svibnju 2021. godine.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!