Prekomjerno iskorištavanje mora

Autor Strici, Kolovoz 28, 2009, 08:12:31 PRIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Strici

A koje periske? Nema njih odavno; sidreni lanci su uništili i više nego ih se izronilo :icon_scratch:
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

estan

Ima ih Štrici, ima, samo ne?e dugo ako ih budu vadili za zabavu i to male, nedorasle.

level gaga

U pravu si ima ih, barem u Istri. Obnavljaju se punom parom.  tong47
Istra: Brod na moru, a sidro mu je ?i?arija

traktor

#23
Ima periski gotovo svagdje pojedina?no a ponegdje i u kolonijama samo ih treba zaštititi da se  ponavlja? krimena smrzne kad ?uje kaznu. O?uvati je ipak može samo svijest da je ta školjka najljepša, najukusnija i najvrijednija na dnu svojega mora. Puno ljudi nisu odolili da imaju  taj suvenir i osjetili  grižnju i ludost uništenja ne?eg plemenitog. Svako je bi?e na neki na?in plemenito ali  lostura to ima na papiru, napisano na Latinskom. Ne bez razloga.
Kako sesilne životinje ne mogu pobje?i od nas ( kao ni mi od  nagona za lov)  treba se pobrinuti da se posadi barem onoliko koliko se ubere.

Ja nemam  previše respekta za Holandeze ali s prozora  bolnice svaki dan gledam kako se še?u parovi prepelica i divljih patki sa svojim mladima i nitko ih ni ne primje?uje. Ljepšeg prizora mi je teško zamisliti. Dva, tri para sokoli?a su se ugnijezdili u posebno napravljene otvore ventilacije i love miševe i voluharice oko bolnice. Prepelice je teško uo?iti u travi, slikao sam s mobitelom pa ?u poslati sliku. Radim u prekrasnoj bolnici izgradjenoj koncem 2012.  Holandezi su puni sebe, vole sebe i svoje životinje. Prirode nemaju u smislu kakvu je mi  imamo i ?uvaju je kao oko u glavi jer su svjesni koliko od nje zavise.

vdusevic

Citat: level gaga  u Srpanj 26, 2013, 09:04:20 POSLIJEPODNE
U pravu si ima ih, barem u Istri. Obnavljaju se punom parom.  tong47
I kod nas se obnavljaju jer smo nau?ili šutjeti o njima. A baš ju?er sam uživao rone?i i gledaju?i polja lostura i pokoju oradu koja se skriva me?u njima

level gaga

Pa i ne šuti se, ali se valjda dovukla kultura ili kazne ................ :icon_biggrin:
Istra: Brod na moru, a sidro mu je ?i?arija

estan

Na sre?u ima još entuzijasta koji se zalažu za njihovu zaštitu i aktivno ih štite. Jedan od njih je vlasnik Grilla Rato u uvali Loviš?e na Š?edru. ?ovjek je uvijek spreman sko?iti u kai? i upozoriti nadobudnog ronioca da ne vadi periske, a ako treba i žeš?e reagirati. Zahvaljulju?i njemu ima ih u toj vali oko 150 primjeraka, nekih vrlo velikih.

Strici

#27
O Bojanu, dobrom dupinu ste sigurno svi ?uli. Ali da bi ovdje neko nešto o tomu, ni pomisliti. Na ribolpvnom forumu, iako su ribolovci, pa nebi trebali imati previše skrupla, o tome se pisalo. Dakle ima i tamo nekih koji druk?ije misle. Prenosim link iu "Plavog svijeta":
http://www.plavi-svijet.org/hr/news/2013/8/23/harpunom-ozlijeen-dobri-dupin-bojan/
Harpunom ozlije?en dobri dupin Bojan

Istraživa?i Plavog svijeta Instituta za istraživanje i zaštitu mora tijekom redovnog istraživanja podru?ja sjeverne Dalmacije i Kornatskog arhipelaga susreli su danas, 23.8.2013. oko 11.30 sati kod Oliba u Virskom moru dobrog dupina koji u le?a ima zabijen harpun ispucan iz podvodne puške.Metalni harpun duljine preko 1m zabijen je duboko u tkivo, malo ispred le?ne peraje te je u odnosu na tijelo životinje nagnut pod kutom od 45Ëš uslijed vlastite težine. Unato? ozljedi, dobri dupin je tijekom opažanja plivao i zaranjao putuju?i u smjeru sjevera što ukazuje da je životinja ozlije?ena relativno nedavno. Zbog vremenskih uvjeta nismo mu se uspjeli približiti i bolje promotriti ozljedu, no jasno je da kretanje dupina uzrokuje daljnje ozljede tkiva zbog stalnog pomicanja harpuna. Opstanak životinje je neizvjestan te vjerojatno ovisi o tome ho?e li harpun biti odstranjen.
Katalog dobrih dupina Instituta Plavi svijet sadrži fotografije preko 1000 jedinki koje su u hrvatskom dijelu Jadranskog mora na?injene tijekom posljednjih 25 godina. Uvidom u postoje?e podatke, utvrdili smo kako se ozlije?eni dupin ubraja u 20 najrezidentnijih i najpoznatijih dupina Lošinja i Kvarneri?a. Prvi put smo ga susreli i fotografirali 16.06.2004. te smo ga nazvali Bojan. Od tada smo ga dobro upoznali s obzirom da smo ga na moru susreli ukupno 55 puta. Budu?i da nikada nije bio fotografiran sa mladuncem, pretpostavljamo da se radi o mužjaku. Bojana smo posljednji put vidjeli 8.8.2013. u podru?ju izme?u otoka Lošinja i Orjula, a tom prilikom nije bio ozlije?en. ?esto se druži s drugim rezidentnim dupinima kao što su Elmar, Duje i Meta (koju poznaju i svi usvajatelji dupina).
Položaj i kut ulaska harpuna upu?uju da je životinja pogo?ena kada je napada?ima ukazala povjerenje te iskazivala radoznalost i druželjubivost. Naime, dobri dupini povremeno prilaze brodovima kako bi plivali u pram?anom valu te kako bi promotrili ljude koji se nalaze na plovilu. Tada su najranjiviji. Svakome tko je doživio susret sa dupinom iz neposredne blizine, ovo predstavlja posebno iskustvo koje se dugo pamti. Me?utim, o?igledno postoje ljudi koji unato? iskazanom povjerenju, iskorištavaju ponašanje dupina za ubijanje, ozlje?ivanje i maltretiranje jer ih je tada mogu najlakše hotimice ozlijediti. Vjerojatno se tako nešto dogodilo i ovaj put. Podsje?amo da je 20.8.2010. na isti na?in, prilikom plivanja u pram?anom valu, harpunom ubijen i dobri dupin u podru?ju uvale Budava, na jugoisto?noj obali Istre, izme?u Valture i Kavrana. Harpun je u tijelo životinje ušao odozgo, zabio se izme?u rebara te je uzrokovao unutrašnje ozljede koje su dovele do uginu?a. Životinja vjerojatno nije odmah uginula jer je prema dojavi bila živa i nasukana na obalu kad je prvi puta opažena.
S obzirom da je dobri dupin Bojan ozlije?en, molimo sve koji ga u idu?im danima opaze na moru da nam to i dojave (pošalju fotografije opažanja ako postoje) na naš telefon 051 604666, faxom 051 604668 ili emailom info@plavi-svijet.org kako bi mogli pratiti lokaciju i stanje životinje te kako bi u slu?aju potrebe mogli pravovremeno reagirati.
U Republici Hrvatskoj, dobri dupini zašti?eni su Zakonom o zaštiti prirode, a za njihovo ubijanje zaprije?ena je kazna od 35.000 kuna. Ovaj doga?aj je stoga prijavljen Inspekciji zaštite prirode koja ?e pokrenuti istražne radnje s ciljem utvr?ivanja po?initelja.
Dobri dupini oduvijek su simbol radosti i života u moru. Vjerujemo kako nitko, pa niti osoba koja je pucala na ovu životinju, nije mogla vjerovati da ?e uspjeti „uhvatiti" dupina teškog 200-tinjak kila podvodnom puškom. ?emu onda ovo zlodjelo? Obijest? Dosada? Fotografija za društvene mreže?
Ovakvi doga?aji potvr?uju da su edukacija i podizanje svijesti javnosti najja?i odgovor na neodgovorno ponašanje pojedinaca. Stoga ?e Institut Plavi svijet u suradnji sa svim zainteresiranim pojedincima i organizacijama nastaviti provoditi svoje aktivnosti edukacije i podizanja svijesti ljudi s ciljem o?uvanja i zaštite dobrih dupina i mora. Pozivamo Vas da nam dojavite svoja opažanja dupina i kitova te posebice ozlije?enih životinja. Tako?er, pozivamo Vas da poduprete naš rad usvajanjem nekog od naših dobrih dupina (www.plavi-svijet.org/usvojite-dupina) te da nam se pridružite u širenju informacija potporom putem društvenih mreža (www.facebook.com/blueworldinstitute)  i uklju?ivanjem u naše edukacijske programe (www.plavi-svijet.org/edukacija).
Više informacija o našem radu možete prona?i na našoj web stranici www.plavi‐svijet.org, FB stranici www.facebook.com/blueworldinstitute te na naš broj telefona 051 604666 i email info@plavi‐svijet.org
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

#28
To su prenijele i mnoge novine, te Radio, ovdje "24 sata"

http://www.24sata.hr/news/dupin-bojan-ranjen-harpunom-kod-oliba-mogao-bi-uginuti-329115
Dupin Bojan ranjen harpunom kod Oliba, mogao bi uginuti
Položaj i kut ulaska harpuna upu?uju da je napada? ovu zašti?enu životinju pogodio kada mu je ukazala povjerenje te iskazivala radoznalost i druželjubivost
U petak izme?u 11.30 i 12 sati istraživa?i Instituta Plavi svijet primijetili su svog šti?enika dupina Bojana kako pliva s harpunom u le?ima. Dupin je plivao južno od otoka Oliba, u kornatskom akvatoriju.
Metalni harpun duljine preko jednog metra zabijen je duboko u tkivo, malo ispred le?ne peraje te je u odnosu na tijelo životinje nagnut pod kutom od 45 stupnjeva uslijed vlastite težine. Unato? ozljedi, dobri dupin je plivao i zaranjao putuju?i u smjeru sjevera, što ukazuje da je životinja ozlije?ena relativno nedavno.

- Zbog vremenskih uvjeta nismo mu se uspjeli približiti i bolje promotriti ozljedu, no jasno je da kretanje dupina uzrokuje daljnje ozljede tkiva zbog stalnog pomicanja harpuna. Opstanak životinje je neizvjestan te vjerojatno ovisi o tome ho?e li harpun biti odstranjen - rekli su iz Plavog svijeta.
Opstanak životinje je neizvjestan te vjerojatno ovisi o tome ho?e li harpun biti odstranjen
Položaj i kut ulaska harpuna upu?uju da je napada? životinju pogodio kada mu je ukazala povjerenje te iskazivala radoznalost i druželjubivost. Naime, dobri dupini povremeno prilaze brodovima kako bi plivali u pram?anom valu te kako bi promotrili ljude koji se nalaze na plovilu. Tada su najranjiviji, a sve upu?uje da su Bojana pogodili s broda.
- S obzirom na to da je dobri dupin Bojan ozlije?en, molimo sve koji ga u idu?im danima opaze na moru da nam to i dojave na naš telefon 051 604666, faxom 051 604668 ili e-mailom info@plavi-svijet.org kako bi mogli pratiti lokaciju i stanje životinje te kako bi u slu?aju potrebe mogli pravovremeno reagirati - mole istraživa?i Plavog svijeta.
U Republici Hrvatskoj, dobri dupini zašti?eni su Zakonom o zaštiti prirode, a za njihovo ubijanje zaprije?ena je kazna od 35.000 kuna. Ovaj doga?aj je stoga prijavljen Inspekciji zaštite prirode koja ?e pokrenuti istražne radnje s ciljem utvr?ivanja po?initelja.
Bojan se naj?eš?e kre?e oko Lošinja
Katalog dobrih dupina Instituta Plavi svijet sadrži fotografije preko 1000 jedinki koje su u hrvatskom dijelu Jadranskog mora na?injene tijekom posljednjih 25 godina.
- Uvidom u postoje?e podatke, utvrdili smo kako se ozlije?eni dupin ubraja u 20 najpoznatijih dupina Lošinja i Kvarneri?a. Prvi put smo ga susreli i fotografirali 16.06.2004. te smo ga nazvali Bojan. Od tada smo ga dobro upoznali s obzirom na to da smo ga na moru susreli ukupno 55 puta. Budu?i da nikada nije bio fotografiran s mladuncem, pretpostavljamo da se radi o mužjaku. Bojana smo posljednji put vidjeli 8.8.2013. u podru?ju izme?u otoka Lošinja i Orjula, a tom prilikom nije bio ozlije?en. ?esto se druži s drugim rezidentnim dupinima kao što su Elmar, Duje i Meta - kažu iz Plavog svijeta.

http://www.plavi-svijet.org/hr/news/2013/8/25/novo-opazanje-ozlijeenog-bojana/
A ovdje je Bojan i video sniman.

Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

#29
http://www.24sata.hr/news/dupin-vec-mjesecima-pliva-s-ostecenom-repnom-perajom-331420
Dupin ve? mjesecima pliva s ošte?enom repnom perajom
U nedjelju ga je fotografirao T. Gomer?i? sa Zavoda za biologiju Veterinarskog fakulteta. Gomer?i? kaže da ?e dupina zbrinuti u suradnji s Ministarstvom.


To o repnoj peraji na slici "stru?njak" iz 24 sata, je potpuno krivo ocijenio. Vidi se jasno "stru?njakova peraja". Svejedno, jadan dupin je jako ranjen.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!