Adria Marine by Navigo Sistem

Autor Tin, Lipanj 17, 2011, 10:43:47 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Tin

Tvrtka Navigo Sistem d.o.o., odlu?ila je nakon popularnog vodi?a AdriaGUIDE Zadar, napraviti aplikaciju koja ?e zasigurno olakšati plovidbu Jadranom ?ak i iskusnim moreplovcima.

Za one manje iskusne, ova ?e aplikacija ve? na po?etnom ekranu prikazati poziciju plovila na karti, te Vam time predložiti da li da željene usluge ili lokacije potražite na sjevernom, srednjem ili južnom Jadranu.

To?ke su u aplikaciji podijeljene na 3 grupacije â€" Marine info, Service info i General info â€" prema namjeni i važnosti koju imaju za nauti?ara. Marine info uklju?uje poziciju i informacije o marinama, privezištima, sidrištima s koncesijom, plažama, restoranima i trgovinama nauti?kom opremom. Service info grupu ?ine benzinske postaje, punionice plina, servisi motora, tvrtke za popravke trupa, servis elektronike i jedrarije, dok General info pokriva grani?ne prijelaze (obalne), lu?ke kapetanije, banke i bankomate, pošte, zdravstvene ustanove i ljekarne, te ronila?ke centre.


Osim to?ne lokacije s koordinatama, opis jedne to?ke sadrži i pregled sadržaja i usluga, radno vrijeme, te detaljne kontakt podatke. Na taj na?in je mogude, na primjer, doznati informaciju o veli?ini nekog sidrišta i broju pluta?a, kontaktirati koncesionara, pa ?ak i provjeriti da li se nalazite unutar koncesijskog podru?ja. Za plaže, ovdje dete pronadi podatke o sportskim sadržajima i dodatnoj ponudi, a dobro de dodi i kontakt najbliže ambulante ili druge zdravstvene ustanove ukoliko se ukaže potreba.

Popis to?aka mogu?e je sortirati od najbliže prema udaljenijima ili po abecedi ukoliko tražite poznati naziv. Restorane ili plaže koje vam se najviše svide, dodajte u Favorite, a sve to?ke možete pretraživati u generalnoj tražilici. Ako Vam se nešto posebno svidi, mogu?e je to?ku ocijeniti i poslati svoju ocjenu drugim korisnicima.

Aplikacija trenutno sadrži oko 1400 to?aka s fotografijama ili simbolom usluge, uz kontinuirano nadopunjavanje. Mnoge to?ke imaju pridružen i video isje?ak.

Navigacija na to?ku mogu?a je pomo?u Kompas stranice ili informativne karte za koju nije potrebno koristiti internet mrežu, što stranim gostima zna?i veliku uštedu, jer nema potrebe za roaming vezom. Za navigaciju na to?ku na obali, može se koristiti Google karta.


Klikom na Info stranicu u dnu zaslona, otvaraju se korisne informacije â€" trenutna vremenska prognoza, nauti?ka prognoza DHMZ-a i ALADIN dinami?ka prognoza, HAK stanje na cestama, te?ajna lista, te važni telefonski brojevi.

AdriaMARINE aplikacija biti ?e objavljena na Apple Store-u do kraja lipnja, a prva verzija biti ?e na hrvatskom, engleskom i njema?kom jeziku. Promotivna cijena ove aplikacije za ovogodišnju ljetnu sezonu biti ?e 1,99 USD.