Mali savjeti

Autor Strici, Listopad 06, 2012, 11:25:03 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Strici

Pitanje 1: Da li vlasnik koji napusti svoj brod na moru gubi vlasništvo nad njim?

Odgovor: Ne gubi po zakonu. (paragraf § 959 BGB-a), osim jednostavne predaje vlasništva, preduvjet bi bila i jasno prepoznatljiva volja za predajom vlasništva. Tek kada se taj slu?aj desi, vlasništvo prestaje i jahta je sada stvar bez vlasnika

Probao sam to jednostavnije prevesti, jer iako jasno meni je malo komplicirano. Uglavio ja sam shvatio da ako na?eš napuštenu jahtu na moru koliko god da se trudio teglio, ?u?ao vodu krpio, popravljao, ona nije tvoja, osim ako ti je vlasnik  (valjda prije) dao, poklonio, prodao itd i to vjerojatno treba birokratski dokazati, a ja stavljam i njema?ki tekst, pa nek razumije ko ho?e po zakonu:

Frage 1: Verliert ein Eigner, der sein Schiff auf See verlässt, das Eigentum daran?
Antwort: Nach deutschem Recht nicht. Dafür wäre nach § 959 BGB neben der bloßen Besitzaufgabe auch der deutlich erkennbare Wille, das Eigentum aufzugeben, Voraussetzung. Erst, wenn dies gegeben ist, erlischt das Eigentum, und es handelt sich bei der Yacht fortan um eine herrenlose Sache.


Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici


Pitanje : Može li napuštenu jahtu preuzeti tre?a osoba, odnosno prisvojiti kao izgubljenu imovinu?

Odgovor:  Da, ako se radi o stvari bez vlasnika kako je opisano (prema njema?kom zakonu) . Me?utim ne može se zaklju?iti o da se vlasnik plovila  napuštanjem njega i odrekao.
Situacija je riješena samo ako je jasno da se vlasnik želi odre?i svoje imovine.
S druge strane, ako se nada da ?e kasnije uspjeti spasiti brod, nalaznik ga ne smije jednostavno prisvojiti.

Potrudio sam se razumljivije prevesti ovaj odgovor na pitanje, a evo i originalnog  pitanja i odgovora, pa me se može i ispraviti.

Frage : Kann eine aufgegebene Yacht von Dritten übernommen werden, also als Fundsache angeeignet werden?

Antwort: Nach deutschem Recht ja, wenn sie wie beschrieben eine herrenlose Sache ist. Auf einen sogenannten Verzichtswillen des Eigners kann aber nicht allein aus dem Verlassen des Schiffs geschlossen werden. Eindeutig ist die Situation nur dann, wenn klar erkennbar ist, dass der Eigner sein Eigentum aufgeben will. Hofft er hingegen, das Schiff später noch bergen zu können, darf es sich ein Finder nicht einfach aneignen.

Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici


Pitanje: kako je onda kad se napuštena jahta negdje nasukala, a prije nego ju vlasnik prona?e i spasi?Odgovor: To je  razli?ito regulirano od zemlje do zemlje. Na primjer u Njema?koj nije važno dali je brod na moru ili se nasukao na obali, obzirom na pravo vlasništva.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

Pitanje: Može li se vlasnik smatrati odgovornim ako se, naprimjer neki brod sudari s napuštenom jahtom?Odgovor: Može! I to kao uzrok temeljnog stanja, on je odgovoran za svaku štetu nanesenu drugim brodovima ili okolišu.
To važi i ako on najavi svoju spremnost da se odrekne vlasništva nad brodom, jer upravo to predstavlja rizik za ljude i okoliš.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

Pitanje : Je li zabranjeno ili, naprotiv, ?ak preporu?ljivo potopiti svoju jahtu prilikom njenog napuštanja?

Odgovor: U svakom slu?aju, potapanje jahte šteti okolišu. Me?utim, vlasnik može barem izbje?i da kasnije bude smatran odgovornim kao takozvani remetitelj stanja (na primjer u da do?e do sudara s napuštenom jahtom). Ho?e li to biti preporu?ljivo obi?no manje ovisi o pravnim nego o stvarnim okolnostima. Na primjer, ako je kasnije mogu?e spasiti jahtu i ako je visoke vrijednosti, možda biste htjeli prihvatiti rizik odgovornosti. Tako?er može biti teško osigurati kasko osiguravatelju dokaz da je potonu?e bilo potrebno.To može biti teško u slu?aju potpunog gubitka, ali i zato jer se jahte ponekad potapaju namjerno kako bi se naplatila svota osiguranja, a to morate dokazivati jer se prevare ?esto doga?aju.
pokušaj prevare osiguravaju?eg društva; prona?ena prsna bušilica:

:laughing7: :laughing7:
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

Pitanje : Dali je važno gdje je brod napušten?

Odgovor: Da! Usred oceana naprimjer ne vrijedi nacionalni zakon. Na?elno, stanje odgovornosti vlasnika je od me?unarodnog zna?aja.
Me?utim, ako, na primjer, ribar na Uskršnjem otoku na?e o?ito napuštenu (njema?ku) jahtu i proglasi se njezinim vlasnikom, pravni spor se ne?e voditi prema njema?kim pravilima. Tada bi se nacionalni propisi primjenjivali lokalno.Frage : Spielt es eine Rolle, wo ein Schiff aufgegeben wird?
Antwort: Ja! Mitten auf dem Ozean gilt beispielsweise kein nationales Recht. Der Grundsatz der Zustandsverantwortlichkeit des Eigentümers ist hingegen von internationaler Bedeutung. Wenn allerdings etwa ein Fischer auf der Osterinsel eine scheinbar aufgegebene Yacht birgt und sich zu deren Eigentümer erklärt, wird ein Rechtsstreit nicht nach deutschem Regelwerk geführt. Dann würden die nationalen Vorschriften vor Ort gelten.

Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

#716
Sigurno su mnogi vlasnici jedrilica informirani o mogu?nosti ?iš?enja podvodnog dijela jedrilice bez dizanja jedrilice, dakle u moru.
Ipak bih htio skrenuti pažnju na ovaj ure?aj, to jest na podvodna rotacijska ?etka pogonjena 18 voltnim akumulatorom.koji "vrti" navodno više od dva sata i ne treba se pritiskivati na oplatu jer se sama "usiše" i prianja.
Koga zanima može se ovdje informirati:

https://www.nemopowertools.at/item/itemdetails/rumpfreiniger--elektrob%C3%BCrste/21

ali i vidjeti ovdje: https://youtu.be/rLAl_iDcXSs

A lakše je ako se upotrijebi ovakav mali ronila?ki kompresor aparat:o kojem možete više saznati ovdje:

https://www.tigerexped.de/airbuddy

a vidjeti ga ovdje: https://youtu.be/aWe6FXydRwc
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

fti?ek

🤦🏻‍â™,️🤦🏻‍â™,️🤦🏻‍â™,️🤦🏻‍â™,️
tej AirBudi bu odli?en za zaradit dekompresijsku boleštinu.
Nisam sve razmel jer se nemre otprti engleška stranica, veliju da je ograni?eno iz sigurnosnih razlogov 🤷🏻‍â™,️.
Da se koristi za ?istit brode do 3-4 metri još nekako, ali na 12 metri je opasne.

Strici

Ronjenje na tim dubinama nije opasno. Zato je i do 12 metara :icon_scratch:
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

fti?ek

PADI:"A safety stop of 3 minutes at 5 metres is recommended on all dives".

Profesional Asotiation Diving Instructors veliju da je zastevlenje od 3 minute na 5 metri preporu?livo.
U svakem slu?aju sa 12 metri se ne bi smelo izletiti kak balon?ek neg izranati barem 1 minuticu.
E sad ak crkne kompresor?ek i ne druka zreka, to otkriješ kad ho?eš zreka a neme ga....