Dubrova?ka karaka

Autor Mala od portala, Siječanj 02, 2013, 09:28:05 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Mala od portala

Dubrova?ka karaka (eng. argosy) je velik jedrenjak gra?en u Dubrova?koj Republici od 15. stolje?a. Pripada me?u najve?e brodove toga doba.
Karake su prevozile skupi teret. Imale su i naoružanje do 40 topova, za obranu od pirata. Dominikanski samostan u Dubrovniku ?uva najvredniji uzorak dubrova?ke karake iz 15. stolje?a. Posade su bile do 140 ljudi. Dubrova?ka karaka imala je tri jarbola, od kojih je srednji najviši. On ima dva križna jedra. Jarbol na pramcu ima križno jedro, a na krmi latinsko jedro. Jedra su bila teška i podizala su se uz pomo? ru?nog vitla. Krma je visoka, što je osobina prekooceanskih brodova. U središnjem prostoru karake, bio je strop sa slikama tadašnjih slikarskih majstora. Na nekim su postojale kova?ke i stolarske radionice, zdenac s vodom i vrtom, ?ak i nastambe za svinje, kokoši i kuni?e. Karaka je krajem 16. stolje?a poboljšana, pa je mogla prevesti i do 1000 vojnika i 900 tona tereta. Dubrov?ani su u gradnji karaka bili vrlo strpljivi i vrhunski majstori, koristili su najkvalitetnije drvo. Karakama su putovali i do Velike Britanije i SAD-a. Hrvatska narodna banka i Hrvatski nov?arski zavod izradili su srebrni kovani novac s motivom dubrova?ke karake. (Wikipedia)?ovjek mora napraviti ono što ?ovjek mora napraviti.  Žena mora napraviti ono što on ne može. (Rhonda Hansome)

Strici

#1
  Nije karaka, nego manja Dubrova?ka nava, kojih je Dubrova?ka Republika imala puno više. Bila je manja od karake (ja karaku zovem i galijun, koliko je to isto neznam?)
Ovdje moj prvi model Dubrova?ke nave, slikano 1964 godine:

         

  Mislim da je slika ve? stavljena na forum u "Makete brodova".

  A ovdje je slikano 1963 godine, gdje radim na svom prvom modelu:

         

Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici


  A ovdje je galijun, može se re?i i Dubrova?ke republike, jer su imati takve, kao što sam rekao za mene je karaka vrlo sli?na galijunu, ako nije i isto?, možda malo manja. Galijun je malo mla?i od nave:

           

           

Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

 Ina?e o modelima se prije na forumu pisalo ovdje:

        http://nautica-portal.com/forum/index.php?topic=1922.msg18295#msg18295.

Ja sam upravo pogledao i ustanovio da je tamo neko pravio "pizd....." i nešto mijenjao , tako da kad se link otvori, slika mog modela bude mala i mora se na nju kliknuti, da bi se otvorila stranica sa slikom modela, ali puna nekih sisatih cura i sex sadržaja, a napisano da je neko meni poznat (?) mijenjao stranicu ili slike. Dakle ima me?u nama i toga (?)

Ja ?u pomalo te slike tamo izbrisati i zamijeniti sa slikama kako ja stavljam, a neke sam ve? i izbrisao. To tako ovdje za informaciju.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

estan

Karaka i galijun se ipak razlikuju, nešto kao leut i gajeta. razlika je prije svega u oštrijim i vitikijim linijama trupa kod galijuna i u tome što veliki galijuni i maju još jedan (?etvrti) jarbol (mali s jednim latinskim jedrom, a nalazi se na samoj krmi)l. Da pojasnim, manji galijun je dosta manji od bilo koje karake, ali ima jednako tri jarbola kao i karaka, s tim da su dva križna jedra na prednjem jarbolu. Veliki galijun, po nosivosti i dimenzijama je poput karake, ali isto ima dva križna jedra na prednjem jarbolu, uz spomenute vitkije linije trupa (stoga su pojedini primjerci galijuna ?ak malo duži nego karake sli?ne nosivosti) te ?etvrti mali jarbol na krmi. Što se podru?ja plovidbe, organizacije života na njima i sli?no ti?e, kod galijuna vrijedi sve re?eno za karaku u uvodnom postu.