Orijentacija i navigacija na moru

Autor Mala od portala, Prosinac 21, 2012, 06:37:12 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Mala od portala

Na sugestiju nekolicine forumaša, otvaram temu o orijentaciji i navigaciji na moru uz pomo? karata, busole, kutomjera, trokuta, šestara i sekstanta. Za sve one koji znaju da se još jednom prisjete (u ova moderna vremena GPS-a i automatskih pilota  :icon_biggrin: ), a za one koji ne znaju i nemaju iskustva da nešto pametnoga nau?e  :read2:.

Kako ploviti, a ne izgubiti se, kako izra?unati pravi smjer kretanja pa stvarno sti?i, primjerice, na Vis, umjesto da se za?udite što ste se našli na Lastovu    :icon_scratch:    :BangHead:     i sli?ne nedoumice. Svako iskustvo i svaki savjet su dobrodošli.
?ovjek mora napraviti ono što ?ovjek mora napraviti.  Žena mora napraviti ono što on ne može. (Rhonda Hansome)

sailor 2844

Evo da poguram temu.
Sekstantom se nikad (u 35 god. amaterske plovidbe) nisam nau?io pošteno služit, ali smatram da je (barem danju) snalaženje u okolnim vidljivim orjentirima i nešto što bih nazvao "3D osje?aj prostora" - uklju?ivo i "projiciranje" toga iz glave na kartu - najvažnija sposobnost za nekoga tko ho?e ploviti. Doživio sam susrete na moru s potpunim neznalicama (stranci, naravno - jedan mi je izme?u Ze?eva i Senjskih vrata pred nadolaze?om buretinom dovikivao na njema?kom "Koji je ovo otok?!", pokazuju?i na Krk). To nije avanturizam nego ludost, jasno. U svakom trenutku treba 100% znati gdje smo, koji je to oto?i? pred nama itd. Pogriješiti u identifikaciji (ve? s 5 milja) što je Lukovnjak a što Grbavac u prilazu Primoštenu iz smjera Kaprija, može zna?iti da nas posve iznenadi greben Grbavac jer ?emo ga ugledati u zadnji ?as. Na primjer.
A to snalaženje u prostoru... to je možda neki dar kojega netko ima, netko ne. Neki se ko pješaci odmah izgube u nepoznatom gradu, neki uživaju lunjati nepoznatim ulicama i uvijek na?u izlaz iz labirinta i bez mape. Da li to zna?i da oni prvi ne bi smjeli ploviti?
Kona?no dvije rije?i o GPS-u. Otkad imam ploter (a naslijedio sam ga s kupljenim polovnim brodom) ne služim se  njime previše. Za naš Jadran (uzobalni) ne trebaju mi waypointi itd. No u jednoj stvari je izvanredan: upravo u onom Visu ili Lastovu, spomenutima u uvodnom postu. Po sumaglici krenuti sa žirja za Komižu može zna?iti da se Vis niti ne vidi. E tu ja, umjesto karte i trokuta i buljenja u kompas (kao nekad), naciljam otprilike, pa na ploteru gledam kamo pucam (u postavkama treba produljiti maksimalno koliko ?e unaprijed crtati liniju kursa). Pa, ispravim, ura?unam odokativno kurenat i vjetar, pa stisnem autopilot; pa nakon nekog vremena provjerim, popravim; itd.

Seriola Dumerili

Imam gliser i svaki milja "viska" znaci manje goriva u rezervoaru. Zato intenzivno koristim GPS ploter radi kraceg puta pa i na kracim relacijama. Bez obzira na nespretnost, najvise volim velike nauticke karte makar se vozeci brzi brod sve jako brzo desava i treba pazljivo pripremiti rutu.  Sekstant imam doma za ukras na vitrini, bio mi je nekad davno interesantan ali nisam savladao sluzenje takvim instrumentom.

estan

Puno toga što je Sailor napisao stoji u potpunosti. Meni je dugo izgledalo jako ?udno kako se ljudi uop?e izgube na Jadranu tako da se ne mogu izvu?i u neki kurs gdje ?e sigurno do?i do neke poznate to?ke. Me?utim, promatraju?i kvizove na našoj televiziji, gdje ljudi ne znaju odgovoriti na pitanja tipa, iz kojeg se grada s ponistre ne vidi Šolta, koja dva otoka dijele Splitka vrata ili, koja dva otoka spaja trajektna pruga Valbiska-Merag, stvari mi postanu jasnije. Ja sam se kao klinjo strašno ?udio, kad bi netko na trajektu pokazao prema Bra?u i pitao koji je ono otok? Ja bih pomislio da e zaje..je. Me?utim, poslije sam shvatio da ima ljudi koji nemaju pojma o zemljopisu, a orijentacija u zemljopisnom prostoru,  uklju?uju?i akvatorij im je špansko selo. Zato je takvima potreban ploter i na Jadranu. To sam morao shvatiti, iako mi je dugo bilo ?udno šta ?e ta sprava za oceane skoro kao obavezna oprema na ve?ini, naro?ito ?arterskih plovila na našem moru. A, još nešto sam uspio s vremenom shvatiti, a to je, da postoje ljudi koji vole more i prirodu, a spadaju u kategoriju onih koji se izgube od ku?e do butige i nemaju kartu u glavi. Stoga, ni navigacija nije jednaka za sve ljude (svakako svi imaju pravo ploviti i uživati u plovidbi). Za nekoga je u magli dovoljno da prstom potegne po ruži vjetrova i drži neki kurs dok ne do?e u poziciju da vidi neki komad kopna i odmah zna o ?emu se radi. Drugi, mora navigaciju voditi znatno preciznije, uzimaju?i u obzir i sitne varijacije. Kurs, izveden na pravilan na?in pomo?u trokuta je ve? precizniji od metode prstom i dovesti ?e vas sigurno bliže ili to?no k cilju nego je metoda prsta (mada se meni puno puta pokazala za?u?uju?e to?na), a navigacija putem elektronike bar bi trebala biti sasvim precizna (ne znam, jer je nikad ne koristim, ?ak i kad sam na plovilu koje je ima, jer volim gledati more i otoke, a ne buljiti u ekran, ali, ako niste sigurni gdje ste, ili kao Seriola želite uštediti koju litru goriva, ne ustru?avajte se koristiti ekranom). Sa sekstantom bih volio nau?iti raditi, ne zato što mi je to nužno potrebno, ve? zato što mi je to izazov i smatram to ne?im lijepim i zanimljivim.

Leo

evo malo OT ali mi je izgledalo primjereno navigaciji  :blob1:

trifida1

Po osobnom iskustvu,najbitnija stvar u orijentaciji i snalaženju u prostoru je  to?no znati gdje si,u bilo kojem trenutku jedrenja ili plovidbe...perque,pravi kurs ne može biti pravi,ako je zauzet sa krive polazišne to?ke; :dontknow: sat(mjerenje vremena) uz busolu,je primjenjiva metoda;uz poznavanje brzine plovila,relativno precizno se može odrediti položaj...
Ovo je doslovno RELATIVNO, jer plove?i na par milja od nepoznate obale, nije baš lako prepoznati reperne to?ke na terenu,pogotovo u uslovima smanjene vidljivosti(mrak,sumaglica,kiša,magla...);tim prije, jer se bordiživa,struja navla?i na svoju stranu,nerijetko vjetar i valovi na svoju... :sad10: Teoretski, uz kartu, dovoljno je triangulirati dvije poznate to?ke i prenijeti izmjerene azimute na kartu kutomjerom i trokutom i to je to! :icon_salut: malo je to druga?ije u praksi... :toothy9:
Kada zanemarimo blagodati GPS-a,navigator na barci bi trebao kartom,busolom,satom,i crta?im priborom u odnosu na poznate to?ke(na moru,kopnu,ili nebu)dati kormilaru što približniji trenutni položaj;tek nakon orijentacije,dolazi navigacija! :notworthy: ostalo je poprili?no rizi?no oslanjanje na osje?aj,poznavanje aquatorija,kada nema vremena za drugi pokušaj. :sad10: 
T

level gaga

Možda bi bilo dobro otvoriti dopisni te?aj !
Istra: Brod na moru, a sidro mu je ?i?arija

dmeter

#7
Je li se ovdje pri?a o terestri?ka navigacija ili astronomskoj.
Ako je o terestri?koj navigaciji i plovidbi na jadranu.
Trebate nau?it ?itati kompas i odre?ivanje kursa iz karata.
?ak varijaciju možete slobodno zanemarit,a devijaciju kontrolirat barem po godišnjem dobu.
a ako idete preko oceana tada je poželjno znati astronomsku navigaciju.
Radit sa sekstantom je dje?ja igra to vam je u biti malo kompliciraniji kutomjer.Šta sa brojkom kuta radit je malo teže.tu dolazi matematika do izražaja i iskustvo.
Izvrstan video od Ing.Marine težak je i znam da  ovako na prvi pogled je zbunjuju?i.(ako ?ita koji profesor dopustite u?enicima da imaju barem formule na papiru ludost je te formule u?iti napamet,ve?ina na kraju nau?i formule napamet položi ispit i zaboravi sve. bit bi bio da se nau?i navigavati a ne vježbati pam?enje)

http://youtu.be/8i8sFlHK0VY
a ako koga stvarno zanima astronomska navigacija imate ovdje skinuti nauti?ki almanah
http://navsoft.com/downloads.html

sve o navigaciji možete prona?i i ovdje
http://marinapomorac.webs.com/

trifida1

T

level gaga

Istra: Brod na moru, a sidro mu je ?i?arija