Galija

Autor estan, Svibanj 08, 2013, 10:49:44 PRIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

estan

Mislim da smo malo u nesporazumu. Ti kad govoriš o Turcima govoriš o gr?kim Turcima tj. Osmanlijama. Pojam Turaka je mnogo širi. Ipak i Osmanlije su od po?etka (kako koriste to ime) dio gr?kog društva i povezani s gr?kom (bizantskom) kulturom iako je njihova uloga u društvu prije svega ratni?ka. I kod arapskih vladara su Turci služili prije svega kao ratnici, tako da su neki tehni?ki izumi koje su koristili bili produkti umova drugih ljudi koji su služili istim vladarima, a prije svega su to bili Židovi, Perzijanci, Španjolski muslimani. No za top je zanimljivo da je rije? turska baš kao što je canon francuska, a od te dvije rije?i poti?u nazivi za top skoro kod svih naroda. Turci su prvi upotrijebili velike opsadne topove. Iako ih je izlio Ma?ar, naru?ili su ih Osmanlije, što zna?i da su imali viziju šta su htjeli. U tom smislu su bili inovativni, što se vojne doktrine te taktike, operatike i strategije ti?e, a tehni?ki su trebali pomo? drugih.

level gaga

@ pelig , onda znaš jednu više od wikipedije. Boooo!!!
Istra: Brod na moru, a sidro mu je ?i?arija

estan

Nešto sam zaboravio odgovoriti, nije centralno kormilo presko?ilo cijeli mediteranski svijet, jer se pojavilo prije nego na kokama i to baš na galijama u mediteranu (Galea Italica Mediteranea). Ipak i na Baltik su dolazili, preko Srednje Azije i Rusije utjecaji direktno iz Indije i Kine. S druge strane, skandinavska brodogradnja je utjecala na mediteranski, baš kao što je prije toga mediteranska utjecala na skandinavsku. Kao što sam ve? rekao, srednjovjekovni svijet nije bio baš tako izoliran po cjelinama kao što se to ?esto nastoji prikazati. Kružile su i tada ideje i ljudi. Puno toga danas se uzima za gotove istine, ali ima detalja koji ih dovode u pitanje. Npr. na trogirskoj katedrali nalazi se na jednom reljefu prikazan klip kukuruza, a reljef je iz vremena kad Amerika nije još službeno otkrivena. To, što se vikinško otkri?e Amerike ne priznaje zvani?no, ne zna?i da se nije dogodilo. Tako?er, nitko ne zna je li netko ranije u povijesti doplovio do tog kontinenta, a vjerojatno jesu upravo Kinezi, a možda ne samo oni. Uostalom, u Središnjoj Americi su prona?eni kipovi koji jasno prikazuju fizionomiju afrikanaca, a datiraju iz vremena znatno prije Kolumba. Zato, gjde je kada i kako i odakle šta došlo zaista je otvoreno pitanje. Možemo samo govoriti o tome kad je šta negdje dokumentirano. Slažem se da je puno toga pripisano Marcu Polu kao donositelju u Evropu, ali to ?esto nije to?no. Iako europski trgovci nisu išli ravno u Kinu, ali trgovali su s robom iz Kine i s Dalekog istoka koja je razli?itim kanalima i preko razli?itih posrednika stizala do njih.
A sad, još nešto o Turcima. Oni su grupa naroda rašireni od Male Azije, prko Središnje Azije pa sve do Sjeverozapadne Kine. ?ine ih Osmanski Turci, Azeri, ?e?eni, Tatari, ?erkezi, Uzbeci,Turkmeni, Kirgizi, Ujguri, a ima ih vjerojatno još, samo se sad ne mogu sjetiti. Ujguri, koji žive na podru?ju Kine odavno su trgova?ki narod, a kopnenim putevima su trgovali robom sve do granica Rusije, Perzije i Arapskih Zemalja, odakle je roba išla dalje na Mediteran i prema Skandinaviji. U trgovini im je dobro došla jezi?na srodnost s ostalim trukofonskim narodima. Uz Turke, rašireni su bili iranski narodi, pa mongoli i mongolima srodni narodi, zatim slaveni itd. Svi oni protezali su se na veliikim prostorima i imali su me?usobne veze. S druge strane, mediteran i zapadna azija imali su svoje me?usobne veze koje datiraju od vremena Aleksandrovog carstva i Rimskog carstva, a zemlje Indijskog potkontinenta su bile još jedna poveznica izme?u dalekoisto?nog i mediteranskog svijeta.
No da se vratim malo galiji. Ona je nastala na Mediteranu, ali se brzo proširila na Atlantik i Balti?ko more, tako da je centralno kormilo moglo biti uzeto ravno s galije (ne mora biti, ali je vjerojanto).

pelig

U svakom slu?aju, ono što sigurno znamo; Marko Polo je po povratku iz Kine sudjelovao kao savjetnik zapovjednika mleta?ke galije u boju kod Kor?ule 1298. U tom teškom mleta?kom porazu on je kao i njegova galija zarobljen, pa je u zarobljeništvu diktirao svoja sje?anja ... Uglavnom, za nas je zanimljiva ?injenica da ta galija nije imala centralno kormilo ve? dva krmena vesla! Ta galija imala je i još jedan tehnološki detalj; Radi se o dva reda grani?nika u obliku šišmiševih krila koja su bila postavljena na kljun. Svrha im je bila da štite galiju od udara i proboja neprijateljske galije.

estan

Malo OT, ali ipak vezano za temu. Inodonežanski pinisi ima i dan danas bo?no kormilo. Iako su Indonežani imali kontakte s Kinezima znatno prije Europljana, a na pinisiju su vidljivi utjecaji i s dalekog istoka i još više iz Europe, ipak ta vrsta broda ima bo?no kormilo. Zašto? Stvarno ne znam. Pretpostavljam da su lokalni brodari i brodograditelji zadovoljni takvim rješenjem i ne osje?aju potrebu da nešto mijenjaju iako su u povijesti prihva?ali mnoge utjecaje, naro?itu u pogledu snasti i opreme za jedrenje. Tako?er u oblikovanju trupa, pogotovo krmenog nadgra?a, jako je vidljiv utjecaj europskih jedrenjaka iz 18 stolje?a.