Skip Novak - storm sailing series

Autor hidrotherapy, Ožujak 18, 2014, 11:49:54 PRIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

hidrotherapy


traktor

Terapija, super post. Pogledao sam jedanput ali ?u sigurno još koji put. Masu korisnog i pou?nog.  :thumbsup: Skip mi prema ovima djeluje konfekcija. Možda sam u krivu. Ne bi mi bilo prvi put. 

rap

pitanja za iskusnije:
- gledaju?i filmi?e nigdje se ne preporu?uje spuštanje jedara i vožnja motorom - to je zato jer motorom nemožeš po "teškom" vremenu dovoljno brzinom kontrolirati brod ili zato jer je tema jedrenje
- i drugo: nigdje nema spomenuto da se jedri samo sa prednjim jedrom - da li to zna?i da glavno jedro, iako dodatni problem kod kontrole i naginjanja treba ostati zbog same ravnoteže i upravljivosti broda ili nešto drugo?

hidrotherapy

Kao prvo, nije sve u filmi?ima.
Kao drugo nije svaki savjet primjenjiv u svakoj situaciji i na svakom brodu.
Što se vožnje motorom ti?e, treba najprije shvatiti da se ovdje uglavnom radi o oceanskom jedrenju. Na oceanima jedrilice plove jedrima. Razlog tome je mali tank u odnosu na relacije koje treba prije?i. Ako oluja traje nekoliko dana, motorirat ?eš dan, dva i što onda kad nestane nafte? Oluja još traje.
Zato se ovdje i ne spominje motoriranje, niti motor-sailing.
Kombinacije motor-jedra su primjenjive kod obalnog jedrenja ili max off shore jedrenja. To ne zna?i da je to loše, naprotiv u puno slu?ajeva motor može plovidbu u?initi ugodnijom i bržom.
Što se ti?e prednjeg jedra( genove i floka), bitno je znati da razli?iti tipovi jedrilica i snasti razli?ito se ponašaju na moru samo s random ili prednjim jedrom. Ne smijemo niti zaboraviti ni smjer vjetra jer ako u orcu ideš samo s prednjim jedrom, ne?eš se baš proslaviti.
Mislim da je tu najvažnije iskustvo kormilara i sjedinjavanje s brodom. Bitno je kako se ti osje?aš u tim situacijama. Jako je bitno da se kormilar osje?a sigurno na brodu u oluji jer ako se on jako boji, tu lako do?e do pani?nih reakcija, a onda i do mogu?ih ozlijeda.
Osobno sam više puta jedrio samo s genovom kod krmenog vjetra. Doduše to je bilo uvijek na katamaranu i s ja?im vjetrom. Nije mi se dalo dizati randu koja bi pri tim uvjetima mora biti skra?ena na drugi krat, ve? mi je bilo lakše odrolati genovu i guštati u brzini koja je rijetko padala ispod 10 ?v. U po?etku me je bilo malo trta za jarbol, ali uvidjevši da ako je vjetar u krmu 25-28 ?v, a ja idem niz vjetar 10-ak, onda je pritisak na jarbol cca 15-18 ?v. Tada jarbol ako padne, sigurno ne?e pasti zbog mene.
Malo sam odlutao, ali htio sam re?i da ne postoji pravilo koje važi za sve tipove jedrilica. Jednostavno, praksom i plovidbom treba ste?i zaklju?ak koja konfiguracija jedara odgovara  u tom trenutku tebi i tvome brodu.
Ako se sjetimo one kobne regate Sydney-Hobart kad je stradalo jako puno brodova, vidjet ?emo da su tamo jedrili sa razli?itim konfiguracijama jedara. Neki su koristili olujni flok i olujnu randu, neki samo olujnu randu, neki samo olujni flok, neki tre?i krat i olujni flok, itd. A najebali su svi.
To zna?i da ne postoji formula po kojoj ?eš 100% biti siguran.


rap

hvala na odgovoru.
mislim da , ako je tema "storm tactics", iz nekog razloga moraš ploviti po izrazito lošim uvjetima stvari se moraju raditi na ?im jednostavniji i sigurniji na?in. a to naravno ovisi i o brodu i o skiperu i o posadi. ono što je za jedne jednostavno, za druge može biti vrlo složeno i teško.
zato sam pitao da li postoje nekakvi razlozi (upravljivost, sigurnost), osim jedrili?arskih, da po "teškom" vremenu, manje iskusna ili umorna posada i isto takav skiper radije ne bi spustili jedra i motor pa se jednostavnije izvukli, ili niz vjetar samo sa genovom? posebno kod nas, na kra?im relacijama.
osobno, dok plovimo, niz vjetar, ?im je vjetar ja?i i valovi ve?i, idemo samo sa genovom. dok sam voziš onda možeš kontrolirati glavno jedro i bum, ali ako iz nekog razloga moraš kormilo prepustiti drugom može se svašta desiti, a to jednostavno nije potrebno.
mišljenja sam da sigurnost mora biti na prvom mjestu, ispred "taštine", i to posebno u "charteru" i kod nas "ljetnih kapetana", pa da se forsiraju jedra, a ako to zna?ajno ugrožava sigurnost.
ali naravno opet, ako ve? jedriš, onda moraš i znati jedriti po svakom vremenu. ili znati kako ne jedriti.

vragec32

#15
"To zna?i da ne postoji formula po kojoj ?eš 100% biti siguran."
"ali naravno opet, ako ve? jedriš, onda moraš i znati jedriti po svakom vremenu. ili znati kako ne jedriti."
:icon_thumleft:
... a ja bih ovom drugom zaklju?ku dodao: i to je osnovna pretpostavka za što sigurnije jedrenje.

No, vezano za ovo, u natuknicama, bez puno mudrovanja i velikih zaklju?aka:
Citat:... (zašto) radije ne bi spustili jedra i motor pa se jednostavnije izvukli, ili niz vjetar samo sa genovom?
posebno kod nas, na kra?im relacijama.

- kao prvo, i generalno, dobra jedrilica (za oceanske uvjete) je vrlo sigurno i stabilno plovilo, puno bolje od motornih brodica.
Npr. nerijetko su prona?ene jedrilice koje su prošle strašne uvjete na moru bez znatnih ošte?enja.
Ošte?enja ovakva ili onakva, u svakom slu?aju bile su u plovnom stanju (na površini mora) - no bez posade.
Posade su tražile spas na neki drugi na?in, van jedrilice (ili su bile jednostavno "odnešene/izbrisane" s nje), i nažalast, neke taj spas nisu našle.
... a jedrilice su plutale i dalje.
Dakle, jedrilica bi trebala biti projektirana i gra?ena da podnese te pretpostavljene teške uvjete i obi?no takve i jesu.
Osim toga ima i dva pogona, glavni i pomo?ni pogon, jedra i motor.

- kod nas, jer su relacije od zaklona do zaklona (vrlo) male, je puno jednostavnije nego na nekom otvorenom moru,
na velikim relacijama koje treba ili se želi prije?i (primjerice pelazak Sredozemlja, Atlantika, Biskaja ... ili sl.)
No i kod nas ?eš se kad-tad na?i u situaciji gdje ne?eš tražiti najbližu "luku spasa" nego "kuda i kako dalje i što me tamo ?eka".

- ako si se uputio na neku dulju relaciju onda se ne?eš tek tako prepuštati s genovom niz vjetar pa kuda te nosi - nek nosi.
Treba imati na umu, ako se prepustiš niz vjetar, da možeš sti?i u još gore uvjete nego u kojima si se prvotno našao.
Treba znati barem na?elno sinopti?ku situaciju i položaj ciklona-anticiklona da bi mogao pretpostaviti što te o?ekuje.

- trebalo bi znati da brod nije ni blizu upravljiv samo s genovom kao i s glavnim jedrom.
Samo s genovom na vrlo jakom vjetru (ovisno o brodu ali recimo preko 35-40 kn) i pripadaju?im valovima teško ?eš uspjeti napraviti npr. Tack
bez puno muke i biranja valova i udolina, a možda ?e ti Tack baš biti nužno potreban iz nekog razloga.

- glavno, posebno ako ima i tre?i krat, može (ili bi barem trebalo) podnijeti sve uvjete (i gore) kao i genova.
Trebao bi to svatko isprobati na nekom ja?em vjetru da se uvjeri koliko je "stvar pod kontrolom" i kako brod lijepo "sluša"

- motor u takvim uvjetima?
Treba znati da motor obi?no ima manju "snagu" nego jedra i da je on u principu pomo?no pogonsko sredstvo na jedrilicama.
Trebala bi biti poznata i koli?inu goriva kojom raspolažemo i popunjenost tanka. U olujnim uvjetima brod je vrlo "nemiran" na nemirnom moru
pa se treba bojati zapjenjenja nafte u tanku, povla?enja zraka ... ali i toga da motoru baš i ne odgovara rad u nagnutom stanju, zbog ulja i podmazivanja.
Neki proizvo?a?i motora su to riješili bolje ili lošije ali sigurno ni jedom to ne paše, posebno ne na dugim relacijama, recimo da motor radi dan, dva ... u takvim teškim uvjetima.
Osim toga, kada je vjetar vrlo jak, ako gas nisi "stisnuo do daske", ne?eš se pomaknuti s mjesta, možda ?eš njime samo malo korigirati kurs.
Uglavnom, da skratim, po mom skromnom mišljenju, motor treba ostaviti nam miru i ?uvati za recimo, pristajanje, ili neku krajnju nuždu,
(a prije toga obavezno dobro pregledati da se slu?ajno ne vu?e kakav konop u moru što u tim uvjetima nije rijedak slu?aj).

Rap, spominješ taštinu.
Po mom iskustvu, taština je u teškim uvjetima na moru obrnuto proporcionalna stanju na moru.
Što je stanje teže to su taštine manje izražene. Obi?no se svi "useru k'o grlice" i nema više taština, samo "spašavanje žive glave".
A iskustvo mi govori i to da se useru najviše baš oni s izraženijim taštinama. :)
Na kraju ?u te parafrazirati:
Ako ve? jedriš trebaš znati jeriti po svakom vremenu.
Znati ili se barem truditi znati, dakle stalno u?iti, pa i iz iskustava drugih.
Možeš imati sre?e da i nakon 10-15 godina jedrenja ne do?eš u situaciju "spašavati živu glavu", dakle ne stjecati vlastita iskustva.
Da!, treba znati i kako ne jedriti, tj. kada ne jedriti ... i da li uop?e jedriti.

Hm, prepuštanje nevremenu samo s genovom, niz vjetar. Nije mi to sjelo. :)
To se možda može napraviti na nekoj kratkotrajnoj (1/2-1 sat) ljetnoj neveri ali kako to napraviti na vrlo jakoj buri ako ideš recimo s Visa prema Rijeci?
Gdje ?eš završiti, u Italiji? A daa se (može se) jedriti (putovati jedrilicom na jedra, ne baš pri tome do kraja opušteno uživaju?i) i po takvim uvjetima.

hidrotherapy

Ja sam rekao da sam koristio samo genovu na katamaranima gdje je smjer vjetra bio cca 170 stupnjeva i vjetar dovoljno jak da jedrimo min 10-ak ?v. Prvi sat sam ja kormilario, dok sam se poslije prepustio autopilotu.
Ovo što spominješ Vis-Rijeka po buri nikako nije jedrenje niz vjetar i normalno je da bi bez rande bio preveliki drift, a i na toj relaciji ima poprili?an broj otoka i vjetar sigurno nebi puhao konstantno iz istog smjera kao što je bio u mojim slu?ajevima.

rap

shva?am smisao.

ovo "jedrenje samo sa genovom" sam naravno mislio u slu?aju ako ti i smjer vjetra odgovara kursu.

vjerojatno odre?enu ulogu ima i sustav jedara na brodu, jer roll sustavi (a to su sad ve? skoro sve ?arter jedrilice), iako su neusporedivo jednostavniji za kra?enje, vjerojatno su i proporcionalno manje efikasni. posebno kod roll prednjeg jedra. na jednom smo imali takav roll da nije bilo mogu?e jedriti sa skra?enim koliko ga je treslo.  ?ak mislim da sam na jednom od internet filmi?a vidio savjet da je najbolje kod roll sustava prednje jedro ne kratiti, ve? su imali posebni flok (ne olujni) koji su tada posebno postavili.

vragec32

Da se razumijemo, de?ki, nikako mi nije bila namjera nekome "popovati" i kritizirati poteze,
samo iznijeti svoje mišljenje, koje i ne mora biti da je ispravno. Ne smatram se nešto posebo iskusnim mornarom.
Nešto od težih uvjeta uspješno sam prošao, nešto u?io od drugih, ?itao ... i to je to.
Htio sam  samo naglasiti da se u teškim uvjetima može jedriti, i to u željenom smijeru, te da se ne treba,
?im malo ja?e zapuše, oslanjati (samo) na motor.
Ako to našem kursu odgovara, a neda nam se zafrkavat i s glavnim, zašto ne samo genova,
posebno ako je vjetar oko ?iste krme i ako je to spomenutih 25-28kn (ipak, to nikako još nisu teški (olujni) uvjeti).

Što se ti?e rol jedara, to je tako ... ma tražilo bi cijelu temu.
Iz naše perspektive jedrenja po Jadranu, obi?no (90% slu?ajeva), raspolaže se glavnim (bilo klasi?nim, FB ili rol)
i jednom (obi?no rol) genovom. Može li se i takvim jedrima do neke granice i po vrlo teškim uvjetima - mislim da može.
Ipak, za ozbiljnije relacije, ja bih sigurno bio i za jedrilje ozbiljnije konfiguracije, od broja, op?eg stanja, materijala, tipa i oblika jedara.

Rol glavno?
Evo jedna moja fotkica s jedrenja po malo ja?oj buri, uz Cres, na ?arter Elanu 333 s rol jedrima, i glavno i genova.
Vjetar po sje?anju od oko 28-35, poneki refuli? do blizu 40 ... brzina broda, tog se pouzdano sje?am, oko 8-9kn, nekoliko puta preko 10, dakle solidno.
Možda se ?ini premalo glavnog?
Da, moglo se još, no brzina nam je i ovako bila sasvim pristojna pa nije bilo potrebe forsirati brod da bi dobili pola ?vora ili ?vor brzine.
Brod je bio ustupljen s (velikim) povjerenjem, bez naknade, pa se trebalo tako i odnositi prema njemu.
Ipak, sve to nije bitno, tj. treba poslužiti za ilustraciju dviju stvari koje želim re?i/naglasiti:
- da se brod i s tom malom krpicom glavnog sasvim druga?ije ponaša nego bez nje
- iskustvo mi je s rol glavnim, posebno na ja?em vjetru, ne tako loše.
Rol glavno sigurno nije dobro za regatni brod i za regatne uvjete ali za široki spektar upotrebe sigurno jest,
ponajviše zbog jednostavnosti i regulabilnosti kra?enja i "dizanja/spuštanja".
Imam iskustvo s rol glavnim i po vrlo, vrlo jakom vjetru (ne ovom sa slikice, "malo" ja?em) - odradilo je to savršeno.
Ne znam bili nam tada klasi?no glavno i s tri krata bilo odgovaraju?e tj. dovoljno malo. Tada je 1.5-2m odrolanog glavnog
odradilo posao, bez imalo genove ... a vjetra je bilo, vjerujte, prili?no (do tada nedoživljeno) puno.

Uvjeti s priložene slike, naravno nisu olujni.
Možda su bili blizu tih uvjeta dva dana prije, a jedrilo se istim brodom/jedrima i sli?nom konfiguracijom "bez ikakvih problema"
(osim što se pola posade (dvoje) iskrcalo u Novalji, nisu željeli dalje, prema sjeveru).  :)
Tada se radilo o prili?no jakoj buri, zapadno od Vira i Paga, s dosta oštrih valova izme?u tih otoka.
Uz sami Pag je bila milina, kao i ovo uz Cres. Nema puno vala a vjetra "koliko ho?eš".