Usis izme?u dva broda

Autor Strici, Svibanj 25, 2014, 02:26:40 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Strici

                                          Usis izme?u dva broda
Mislim da se o toj pojavi malo zna, ili niko ne?e pri?ati o toj pojavi, ili možda jer toga nema u naših brodica (?), iako bi ta pojava trebala biti jednako tako stvarna i kod malih brodica.
Usis me?u brodovima se može desiti i dovesti do sudara broda.
Prije više od sto godina došlo je do sudara ogromnog putni?kog broda (blizanac sa Titanikom), sa znatno manjom krstaricom.  Krstarica je prestizala putni?ki brod desno od njega otprilike paralelnog kursa, naravno po krmi jer druk?ije nema preticanja, neznam to?no koliko daleko od njega, nekih stotinjak metara, i kad je došla otprilike do njegove polovine, naglo je skrenula ulivo i udarila u putni?ki brod. I to iako je kormilo na krstarici dato sasvim udesno.
Toga se sje?am iz škole, uglavnom to?no opisano, a detaljnije ?u provjeriti i nacrtati situaciju.
Sudar je u engleskoj izazvao velike diskusije, sve dok se nije došlo do saznanja o „usisima“ me?u brodovima
A time me?u brodovima mislim i na druge efekte koji se stvaraju usisom koji stvara pramac broda. Sjetite se prolaska kroz uske kanale, naprimjer.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

hidrotherapy

Mogu?e, ali pretpostavljam da bi udaljenost me?u brodovima trebala biti jako mala da bi efekt djelovao.

Strici

#2
Ustvari mi je namjera ovaj pojam spomenuti, ne da tuma?im. Tako da bi bilo dobro da svi koji znaju o toj pojavi štagod napišu, pa prodiskutiramo. Ako naše brodice ne prave taj usis, možemo biti "usisani" od ve?ega :icon_scratch:

Evo otprilike kako dolazi do tog efekta:

Što je brod ve?i dubljeg gaza i neke odre?ene brzine, to je taj efekat ja?i, a jako se poja?ava u kanalima i prolazima. Nacrtano je onako ofrlje, meni je jasno, drugima pretpopstavljam. Ja sam taj efekt dobro osje?ao u prolazima, Proversi, ili onoj kod Malog Lošinja itd., a tu se i odbijeni val vra?a.
No nacrtat ?u slu?aj koji sam na po?etku spomenulo, i kad se dugim "mozganjem" došlo do te spoznaje.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

megapoma

Živa istina!U vrime kad je Liburnija prolazila Pašmanskim kanalom izme?u Babca i kopna znala je napraviti oseku od po metra u roku nekoliko minuta.Nakon prolaza more bi se "vratilo nazad". :wave:

Strici

Da, eto nije nekima nepoznato. U me?uvremenu sam se i sam više informirao. Napisani naslov je prebrzo napisan. Ne radi se samo o usisu izme?u brodova, ima tu usisa kupa?a od u kanalima prolaze?ih brodova itd. No rekoh nacrtat ?u situaciju, kako je to bilo prikazano na sudu u Engleskoj, kada se vodila ogromna diskusija i nakon nekog se vremena valjda probama i dokazivanjima došlo do tog saznanja. Problem se javlja i kod vožnje dva broda paralelno u istom kursu, (kod prekrcavanja itd, u principu irevelantno za nas; iako???). No idem nacrtati to o ?emu sam po?eo pri?ati, a mislim da bi po tom pitanju mogli pojasniti i neki naši ?lanovi, mislim da ima i kapetana dugih plovidba :icon_scratch:
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

#5
Htio sam po?eti crtati, ali nisam htio pogledati u knjigu, da bi kontrolirao dal se dobro sje?am situacije tog sudara koji je došao usljed usisa. Pa potražio u internetu. I taj isti slu?aj je prikazan video kompjuterskom animacijom. Ja sam pao skoro na kljun :laughing7:, ono na videu su napravili englezi, i siguran sam da je napravljeno, onako kako je i bilo. Evo dva videa sudara uslijed usisa me?u brodovima:

https://www.youtube.com/watch?v=zHHHGkGR0no

https://www.youtube.com/watch?v=CdAQuJduOpM   

https://www.youtube.com/watch?v=lM-1G0tucKM

31.ožujak 2021

Zaboravio sam zašto mi tašnjacija animacija nije baš bila jasna, ali nije ni nekom drugome, pa 2020 god. je izbrisna i nova stavljena ovdje:

       https://youtu.be/aIHwQjxNLRU

povezano s tmom, ako nekog zanima:

https://youtu.be/1LEIib3jkVY
 
https://youtu.be/kNnkeapppYE

https://youtu.be/bJP644auMl4


Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

#6
Nije za vjerovati da je u "Me?unarodnia pravilima za izbjegavanje sudara na moru 1972 sa komentarom" tiskano od bivše vojske, koliko znam "Me?unarodna pravila..." važe?a i danas :icon_scratch:, taj slu?aj je 100% druk?ije prikazan. Na skici i po opisu u knjizi i, krstarica preti?e veliki brod i bude usisana. U principu svejedno, usisavanje je rastuma?eno, ali da je neko toliko preokrenuo situaciju, nemogu skoro vjerovati. Jer ta pravila su prevedena važe?a i u našim pomorskim školama (mislim?). Pod prevedena mislim sa ekavice na ijekavicu.
A evo i originalnih slika, brodova koji su u sudaru sudjelovali:

A ja ne?u crtati, nego ?u skenirati stranicu i stavit je u originalu:

Jednostavno nemogu do?i k sebi. Da su toliko izokretali situaciju. Moram pogledati kakom opisuju slu?aj u našim pomorskim školama. U mojoj knjizi je slu?aj opisan pod "preticanje", mislim da je glava 13


Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

#7
Prije ?etrdesetak dana sudarila su se dva ogromna konteiner broda u Sueskom kanalu, to?nije 29.09.2014. Naravno da je taj spektakularni sudar izazvao ogromnu pažnju i diskusiju, i kako javljaju razne agencije, stru?njaci razbijaju glavu, probaju?i rastuma?iti taj slu?aj.
Ja nisam nikakav "kapacitet", ali pogledavši video odmah rekao, došlo je do usisa izme?u brodova.
U prvom momentu mi je bilo nestvarno da desno vi?eni brod, koji je izgledao dosta ve?i od livog, skre?e bez kontrole na manji brod, jer je to ina?e obrnuto.
Pregledom podataka brodova, oni su potpuno iste dužine i širine. Tako da sam uvjeren da je došlo do usisa izme?u brodova, i ?udi me da se i kako pišu novinari "experti" nemogu dosjetiti zašto se to desilo. :icon_scratch:


https://www.youtube.com/watch?v=2ktwo-k-onk

A kad su ve? istih dimenzija i težina, zašto je desni skrenuo na livog? Svakako mislim da je jer je desni bio bliže obali taj i skrenuo uslijed neke fizikalne sile koja je na njega više uticala.  Kažem ja nisam neki poznavalac tih pojava i sila. Da bi se trebao biti voza?, netreba se biti mehani?ar. A ja sam voza?, koji pak zna otprilike šta bi mehani?ar morao znati :icon_scratch:, to kako smajo kaže mislim, a isto tako da oni koji ovo ?itaju nemaju blage veze o svemu što je dosad napisano, koliko god to nekome pasalo ili ne, ja tako mislim :laughing7:
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

Iako po ovome  šta pišem, tamo na slici "usisavanje - isisavanje" bi se o blizini kopna u kanalima moglo filozofski puno diskutirati:angel9:. Mislim po šoferski :laughing7:
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

estan

Svatko tko ?esto prolazi kroz uske kanale svjestan je tog efekta, ali zaista nisam znao da je mogu? i van kanala, naro?ito zato što nisam nikad razmišljao o fizikalnom objašnjenju te pojave.