Code D

Autor kompica, Siječanj 26, 2019, 07:43:40 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Strici


Draga „mornar?ino“, a diga si mi repicu, ali i ?aknut kakav jesam, vežem se duševno(?) mislim i na drugima nevažne pojedinosti. :angel4:
Zasuzile su mi se o?i vidjevši moje laste, Augustu ponaosob.
Kad sam bio u najve?oj „buksi“ mog života, jedva pri svijesti, leže?i zamijetio sam vrane na nebu i prošaptao supruzi: „Vidi naše laste, Augusta je me?u njima“. Buncao sam naravno, toliko su mi prirasle srcu. :love10:
Ustvari ne samo laste, da ne imenujem naše desetljetne ljubimce :love10:. Pa da sad opet ne kažem da sam ?aknut, eto neka bude osebujan, ja volim i moje ra?i?e na našoj plaži, školjke koje sam nekad rasa?ivao, blesavo za pisati, ali sve to sam ja posje?ivao, ne ono kao zvani?no u posjete, ali dojedrio do štacija i pratio.
I moje kapare, koji ina?e baš i ne?e samo tako niknuti gdje ih posadiš, i njih, a ima pojedinih za divno ?udo i na sjevernoj strani majušnog oto?i?a, jer uglavnom rastu na južnim stranama.
Nažalost sve je to sada u mome sje?anju, ali i na „iljadama“ fotografija i filmova koje s vremenom na vrijeme pregledavam. „Iljadama“ da ne bude hiljadama kako bi ostao pri izrazu koji se u Dalmaciji gdje sam boravio naj?eš?e upotrebljava, a ja bio uvjeren da je to naša rije?, baš suprotno tisu?i što sam mislio da je s istoka.
A Tvoja monografija, kako nikad nisam bio dobar u gramatici ni našoj ni Njema?koj, ja zasada nisam ništa primijetio, a i kad ?itam i pišem, ako pazim na gramatiku, onda zaboravim pratiti; napisati  :laughing7: kako sam to želio.
Moja od profesora ispravljena štiva su se uvijek crvenjela, ali sam zato imao najbolje sastavke (ako se to tako kaže, ja sam više od 38 godina vanka i ovdje se ne služim našim jezikom). Više sam pažnje posvetio, mislim da na dva mjesta spominješ Martinš?icu. To moram pogledati posebno, ali sam uvjeren da je uvala spomenuta usputno u opisu doga?aja :thumbsup:.
U svakom slu?aju, s vremenom na vrijeme ja pro?a?kam po monografiji, odnosno pro?a?kat ?u.
A opet za meine, to su zanimljive teme koje bi bilo dobro negdje posebno postaviti, jer tu je ipak usko imenom nazvan „beskona?nonavojni rol ref“ o ?emu mislim da se radi :icon_scratch:, a upravo sam iskombinirao ime :angel4:.
Samo nažalost naši moderatori ili nemaju vremena, ne?e, ili ne smiju uvesti malo više reda na forumu. Ili su honorarci pa zato mal.o radišni. :laughing7:
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

more

Dragi Strici, bolje je da moderatori drže škotu laško jer bi nas ina?e rezali obzirom da plovimo dobrano van regatnog polja (teme). O prednjim jedrima ni rije? a trebalo bi nešto o tome re?i.