POSEBNA BRODOGRADNJA

Autor Strici, Srpanj 21, 2019, 08:10:12 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 2 Gosti pregledava ovu temu.

Strici


Kad ve? o samogradnji polupodmornica i spomenutom slovenskom „Pipistrelu“ sad ve? i odavno ne nekoj samogradnji, jer je to ve? mala industrija priznata svijetom, a lako se o njoj možete informirati, pokazat ?u s par slika taj elektroavion?i?, a moram priznati da žalim što je „Elan“ koji je bio makinacijama u našim rukama, pa ne znam to?no kako je vra?en, žalim da nismo zadržali i nastavili proizvodnju, jer Elan nije manje cijenjen od nekih izvikanih francuskih jedrilica.
Iako istini za volju, mislim da bi naša brodogradnja na Elanu slomila zzube, ne zbog znanja nego zbog smušenih i grabežljivih pojedinaca.
Ovako po onoj „daj dite materi“ Elan ?e i dalje ostati jedna uspješna firma.
A Tomosa ?uvene „?etvorke“ nikad nisam prežalio i dan danas nije mi jasno da jedan motor?i? od stvarnih 2,75 ks, potrošnjom od 1,5 litre na sat, a gurao kao oni koji su imali 4 ks(imao potisak na propeleru), da ga više nema. Nema niti jednog sastanka jedrili?ara da se ne bi o njemu pri?alo.
Ja imam jednog, godinama starog, ali skoro novog jer je radio ne više od dvadesetak sati i bojim ga se ponuditi na prodaju, jer znam da ?e se za njim otimati.Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

Ni bez vraga da je zemni plin tak jako poskupel. Takvi  i sli?no sagra?eni brodovi imaju budu?nost, i bit ?e sve ?eš?i za vidjeti.

LNG brodovi, to oni kaj prevoze odsad jeftiniji plin :laughing7:.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

pelig

Citat: Strici  u Listopad 29, 2020, 12:53:20 POSLIJEPODNE

Po novonašem su to ophodni brodovi, Francuzi kažu i dalje patrolni POM za patrolu ekskluzivne ekonomske zone (EEZ) grade /6 brodova), odnosno upravo su zapo?eli u Francuskoj, ali nekim novim zanimljivim dizajnom.
Dugi 80 metara i naoružani, a kako su neobi?nog dizajna su ovdje prikazani:
Kad ve? govorimo o zanimljivom dizajnu evo ruskog pristupa:

Konstruktorski biro morske tehnike "Rubin" napravio je za izvoz novu modifikaciju patrolnog broda "Straž", koji može ponirati pod vodu. To je kombinacija podmornice i površinskog patrolnog broda.
Prva varijanta s manjim deplasmanom napravljena je 2021. godine.
"Najveća verzija, duga?ka oko 72 metra, s normalnim deplasmanom oko 1300 tona. Ova je modifikacija funkcionalnija zahvaljujući većim gabaritima. Brod ima novi okvir pram?ane statve koja sje?e valove i zakrivljenost bo?nih strana trupa, ?ime se smanjuje ljuljanje, povećava stabilnost broda kao naoružane platforme i smanjuje njegova uo?ljivost na radaru".Strici

Trebao je biti gotov; brod dizalica posebno gra?en da bi i sam sudjelovao u gradnji vjetrielektrana. Kad stignem napišem par rije?i o njemu. Nažalost ne gradi se u Europi, nego kod premarljivih Kineza, za Njemce, koji ubrzano grade "elektrovjetrenja?e" jer im Putim ho?e zavrnuti plinsku "pipu", a oni nemaju Rublja za platiti. :laughing7:
Kinezi pak za?udo javljaju da je i kod njih negdje zapelo pa ga nemogu na vrijeme "zdelati".

Kompjuterska simulacija
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

Brod dizalica je posebno dizajnirana za ugradnju monopilova i temelja za neke od najve?ih svjetskih elektro vjetroturbina na moru.Ima nekoliko takvih sli?nih brodova, ali ovaj ?e biti zasad najsuvremeniji i s najve?om dizalicom.
Konkurentski brodovi:

Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici


Brod je puno ve?i od ovih koji "pripomažu" na gornjim slikama, pa je tako namijenjem gradni ve?ih "vjetrenja?a" navodno promjera rotora 260(?) ili i više metara.
Ovdje kako se to vani naziva danska (?)"vjetrofarma"  Anhold:


Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

Nije najve?i, ni najbrži, vjerojatno ni najljepši, ali je povezan s nama:Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

U zadnje vrijeme i sada "Isaac Newton" polaže opti?ke kablove, valjda se to kaže telekomunikacijske :icon_scratch:, pa mislim da je to upravo ovaj kabel na slikama:

a brod polaga? je baš "Isaac Newton".
U moje vrijeme su kablovi bili za struju, odnosno kad sam i ja zadnje pripomagao da Kor?ula s Pelješca dobije "ja?u" struju, a o brodu par rije?i kasnije kad na?em gdje je memorirano.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici


Prije nekog vremena na Zmijskom otoku je raketom pogo?en (dali i potopljen?) ruski desantni brod projekt 11770 "Serna".
         

         

Uglavnom se svugdje kaže „desantni ?amac“, ali meni je to desantni brod, jer je 26 metara dužine za mene brod, a taj ima samo zericu manje; 25,8m naime.

Širok 5,8 metara, a nakrcan i do 105 tona.
Ma ne pišem to zbog ?amac ili brod, nego o zanimljivom na?inu kako taj brod postiže i do 30 ?vorova brzine, uz ne tako jake motore, jer kao plovi/klizi po nekom zra?nom jastuku, odnosno mjehuri?ima.
Na neki na?in taj brod plovi na tim zra?nim mjehuri?ima, a ina?e mu je trup od aluminija.
Nije mi uspjelo nešto poviše doznati, pa spominjem ovdje, jer možda ova dvojica „kumpara“ koji se poneki puta jave s pametnim objašnjenima znaju i mogu  objasniti o tom na?inu pogona.
Pretpostavljam da ruska  „satan“ ili kako se ve? naziva ruska ultrasoni?no brza raketa i isto ultra brza torpeda upotrebljavaju vrlo sli?an princip zra?nih mjehuri?a, odnosno desantni brod neki vrlo pojednostavljeni na?in.
Nije samo taj brod, nego i ve?i ruski desantni brodovi projekta 21820 8cca45metara)imaju isti princip ili tako nekako?

   = Projekt 2180

Pa znalci naprijed:
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

Ima brodova kojima je namjena kamenom zasipavati podmorske objekte, kako bi bili zašti?eni od mehani?kih ošte?enja. Mogu transportirati i zasipavati kamenje razli?itih veli?ina, ispuštenjem kroz cijevi, otvaranjem dna i iskipavanjem po boku.
Prvi posebno za tu svrhu izgra?en je ACZ iskiper za stijene "Pieter" iz 1965g nosio je 700 tonaZvani?no Englezi kažu "Rock discharge vessel", Nijemci kažu "Gesteinsentladungsschiff", Francuzi "Navire de décharge de roche", a Norvežani(?) koji su do po?etka 2004g. imali takav najve?i na svijetu "stein dumper”, pa ja kako ne vjerujem da mi imamo adekvatan naziv re?i ?u "kameonzasipa?". 
To kad pišem o tom najve?em na svijetu  166 metarskom "MV Rocknes"-u, koji nije bio "Side stone-dumping vessels", iliti „bo?ni kamenozasipa?“, nego je kamen zasipao cijevima iz svoje sredine(?).
Ina?e su oni uglavnom bo?ni kamenozasipa?i  i ne tako veliki  kao taj nekadašnji 166 metarski.Ima brodova kojima je namjena kamenom zasipavati podmorske objekte, kako bi bili zašti?eni od mehani?kih ošte?enja.
Zvani?no Englezi kažu "Rock discharge vessel", Nijemci kažu "Gesteinsentladungsschiff", Francuzi "Navire de décharge de roche", a Norvežani koji su do po?etka 2004g. imali takav najve?i na svijetu "stein dumper”, pa ja kako ne vjerujem da mi imamo adekvatan naziv re?i ?u "kameonzasipa?". 
To kad pišem o tom najve?em na svijetu  166 metarskom "MV Rocknes"-u, koji nije bio "Side stone-dumping vessels", iliti „bo?ni kamenozasipa?“, nego je kamen zasipao cijevima.Uglavnom su bo?ni kamenozasipa?i; (to ovi manji) i ne tako veliki  kao taj nekadašnji 166 metarski.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!