Spinaker, trimanje s bocnim vjetrom

Autor Dario, Listopad 28, 2008, 10:36:15 PRIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 4 Gosti pregledava ovu temu.

snipe

Što se ti?e tanguna nisu mi baš jasni svi komentari, pa ?u nadodat par stvari (možda je to ve? re?eno, ali nisam primjetio, ili sam lijen dva put pro?itat :-[)

Pitanje je bilo kako se odre?uje visina tanguna?

odre?uje se prema privjetrinskon porubu.
kako bi spin uvijek najbolje vuko' uvjek ga držimo na granici pražnjenja (tako da nam porub trese) i po predjelu na kojem porub najprije po?ne trest odre?ujemo da li ?emo tangun dignut ili spustit. ako najprije po?ne trest pri vrhu malo ?emo dignut, a ako najprije zatrese pri dnu spustit tangun. zna?i spin treba po?et praznit podjednako od vrha prema dnu.

isto tako nastojimo da nam rogljevi budu simetri?ni (što je ve? neko spomenuo), ali to je u bliskoj vezi sa gore navedenim

visinom tanguna tako?er odre?ujemo i dubinu spina, ali kako je to usko povezano i sa funkcijom barbera ne bih o tome ;D (šala mala, morao sam; sorry)

www.snipecro.org
www.snipe.org

Serious Sailing, Serious Fun

vragec32

#11
Brisano ...
Postavit ?u pitanje (sad, kako da pitanje postavim a da se ne ?ini kao da ga je pisao fizi?ar):
- da li barber mijenja kut škotice ili braca tako da kad bi produžili tu škoticu preko jedra ona pro?e kroz onaj dio spina "koji najviše vu?e" (kroz težište). Sli?no kao kod genove i kliza?a, Kliza?em mijenjamo kut škote prema roglju tako ta taj zamišljeni produžetak škote, taj pravac, prolazi kroz težište genove. Ako kliza? pomaknemo naprijed, kut se promijeni tako da taj produženi pravac ode iznad težišta i genova se uvjetno re?eno "otvara" u donjem dijelu (gora se zatvara) jer je ve?i dio sile ispod te zamišljene produžene škote (tog produženog pravca) i naravno obrnuto. Kao na vazi, ravnoteža.
E sad, ako je to tako (???), da li se nešto sli?no doga?a i sa spinom?

dag

Za razliku od genove, spi je fiksiran samo u tockama a ne po porubu, pa ako jednu tocku pomaknes a ostale dvije su fiksne, cijelo ce se jedro deformirati i prilagoditi. Ovako na prvi pogled, cini mi se da sve skote uvijek konvergiraju kao tangente na kaloti.

vragec32

#13
"... konvergiraju kao tangente na kaloti." ?
E je ti fora! Možeš to malo spustit na razinu ljudi koje je na?eo onaj Nijemac ... kako se zove ... ?
Može li se to malo pojasniti ili da kopam po knjigama?
Da, jedro ?e se deformirati i prilagoditi ...
i možda prikrit naše greške? Da li je cilj deformirat jedro ili ga imati pravilne forme. Sad, što je pravilna forma ...?
Ha, sjetio sam se ... Alzheimer!

snipe

#14


Dakle mislim da mjenja, zato jer o položaju barbera ovisi položaj braca a time i dubina spinakera, e sad gdje brac tangira spinaker tj koliko to utje?e na težište nisam baš siguran, ali vode?i se primjerom genove sigurno utje?e, a koliko neznam.

pozdrav,
www.snipecro.org
www.snipe.org

Serious Sailing, Serious Fun