B R O J N O S T S T A N O V N I Š T V A

Autor Strici, Travanj 09, 2020, 04:30:57 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Groff


Strici


Danas je sve povezano politikom, jer sve i ovisi o politici, naravno o politici u širem smislu, da kažem: „kak se zeme“. :icon_joker:
Sama tema koju sam zapo?eo je „kak se zeme“  i ko kak ho?e razmeti; politi?ka :icon_scratch:.
Ono što sam ja prije kojih ?etrdesetak godina stalno ponavljao, a bio „špotan“ i smatran bedakom  se nažalost obistinilo :fucyc:.
Ne to o bedaku, jer za neke sam to uvijek i bio.  Ne to o brojnosti stanovnika sam bio tada, a danas debelo u pravu i mnogi u podsvijesti to kapiraju, oni koji se zamisle vjerujem da se prestaju „zamišljavati“ jer imaju malo više soli u glavi od drugih pa se po?nu ježiti.

Samo usputno, prisjetih se nekadašnjih nau?no fantasti?nih filmova vanzemaljaca koji traže nove prostore za život, vjerujem poga?ate zašto. :icon_scratch:   
Tema je povezana s morem time da se premasovno more iskorištavano, prenapu?eno, a svakodnevne vijesti to potvr?uju, ?ak i oni s malo manje soli ako razmisle to dobro kapiraju.       
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

NASTAVAK IZ „Malih savjeta“ jer tamo više ne paše:
Tamo piše Pelig:
Meni je najbolji ovaj "Pravni centar za ljudska prava", koji je objavio tu fotografiju. Zabrinuti jesu, ali priroda ?e se brzo obnoviti jer je klima tamo povoljna. Stanovnici, ti ljepotani sa slike nisu previše zabrinuti. Oni više razmišljaju koju ?e ženu danas silovati. Silovanje je tamo nacionalni sport, pa je postotak silovanih žena oko 90%. Onih 10% koje nisu silovane nije stoga što su  ružne, jer su tamo svi ružni i žene i muškarci, ve? su vjerojatno toliko stare da... Ali ne treba njih osu?ivati zbog tog nacionalnog sporta ve? ih treba pohvaliti što su prekinuli sa drugim nacionalnim sportom - prejedanjem ljudskim mesom. To pišem zato što su naši prethodnici nauti?ari stolje?ima bili omiljeni obrok. A onda je došao drugi svjetski rat i donio gomilu ukusnih Japanaca. Najbolje je mlado meso... Pa su Amerikanci potjerali Japance. E, tada im se zgadilo ljudsko meso. Ti su ameri?ki vojnici jako solili hranu i toliko pušili, da je okus bio više nego odvratan. Nejestivo!
A za Bugenviliju se slažem da je prekrasna biljka, ali ona nikada nije rasla na tom otoku. Ona potje?e iz Brazila, a ime je, ako i taj otok dobila po poznatom francuskom pomorcu Bouganvilleu. On je za Francuze jednako zna?ajan kao i kapetan Cook za Engleze. 


Imamo isto mišljenje, uostalom kao i ve?ina istomišljenih ljudi, vjerujem. Ono „Pravi centar …itd“ sam ja onako ofrlje preveo, vjerojatno bi pravi prevodioci malo druk?ije preveli, ali tu je negdje, za razumjeti je mislim potpuno dovoljno.
Ma boli sve njih „patka“ da se razumljivo ali finije izrazim, za svu ljudsku si?u, kako tamo negdje one „ljudoždere“ mislim, tako i za nas ovdje:Ovdje plešu pred kruzer turistima u „originalnoj“ ljudožderskoj nošnji, a samo se mali dio turista iskrcao njih gledati jer je su se ljudi jednostavno bojali i zgražali
Samo ovdje „obra?uju“ raju malo više u rukavicama jer smo ipak u svakom pogledu iznad onih tamo.
Kako sam jednom nekom slikom aludirao; (mislim „guske u magli) na tada vjerojatno potpisivanje one idiotarije u Istanbulu, tako sada i na litijski problem Srba, jer se to njihovo „užareno željezo“ upravo po?elo hladiti, pa nije više za kovanje. Ali je ono ve? prije iskovano, a zna se što i kome ?e biti uvu?eno.
Uostalom kao svima nama.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!

Strici

Ne znam gdje, ali sam danas pro?itao da je neka 40 metarska jahta potonula. Negdje s druge strane Italije (?). Ne da to pratim, servirano mi je, a ja letimi?no pro?itah.
Pa su spašeni putnici (turisti, koji li?) i posada naravno.
Pa da je u Pulu (Ili Šibenik?) uplovila neka skoro 100 metarska jahta, glamurozna  (i odstranjena od sve prirode i normalnoga), ali preluksuzna sa samo par bogatuna koji po osobi dnevno navodno pla?aju po 1o ooo ili 15ooo Eura ili Dolara?.
Tako kao što sam upravo negdje i napisao o malim torpedima, a danas i ?uo da je 40 metarska jahta potonula, stvarno me ne bi ?udilo da se terorizam po?inje dešavati i u tom smjeru, a kako piše Leonardo kompanija koja proizvodi ta mini torpeda, upo?e nisu skupa, a danas se sve može kupiti; dozvoljeno i nedozvoljeno.
A silne razlike u imati i puno manje imati previše bode o?i, To neke poti?e i na drasti?nu akciju. Pa kako tko shvatio.
Hedonizam, oprostite na izrazu  "preseravanje", možda jako ublaženo re?eno "prenemaganje" ?e nas dovesti kraju, prije ili kasnije. Bojim se da ?e to biti prije.
To samo jedna usputna "upadica" ovdje, ali koliko se sje?am i ako sam u pravu HEDENIZAM i Rimsko carstvo je jako povezano, odnosno s propaš?u Rimskog carstva.
A u suštini ovo napisano je u neku ruku i povezano s naslovom ovog topi?a, to jest da nas je puno previše na ovom svijetu.
Ne optere?ujte se previše akumulatorima! Permanent magneti i superkondenzatori su budu?nost !!!