Potapaju divovski teleskop tri kilometra ispod Mediterana

Autor NP Tim, Siječanj 24, 2012, 04:45:47 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

NP Tim

Europski znanstvenici planiraju na dubini od tri tisu?e metara ispod Mediteranskog mora postaviti više od 800 metara dugi teleskop kojim žele otkriti nove tajne svemira.

Teleskop, vrijedan gotovo dvije milijarde kuna, služit ?e za detektiranje za sada nedostižnih neutrina, ?estica koje bombardiraju Zemlju iz svemira.
Ove visoko energetski nabijene ?estice obi?no pro?u direktno kroz planet, a da ih niti ne registriramo, ali se znanstvenici nadaju da ?e uz pomo? budu?eg teleskopa ispod mora, koje je mnogo guš?e od zraka, mo?i pratiti njihov trag i time sagledati svemir na potpuno nov na?in. U pitanju su elementarne subatomske ?estice za koje se smatra da poti?u iz ostataka eksplodiraju?ih zvijezda ili supermasivnih crnih rupa. Ove ?estice, koje putuju brzinom bliskoj svjetlosti, ve?inom prolaze kroz Zemlju bez štetnih posljedica, ali se povremeno ipak sudaraju s atomima. Pri sudaru se otpuštaju druge ?estice, kao što su muoni, te val koji prouzrokuje kratak bljesak plave svjetlosti, koja se može detektirati senzorima. Prate?i trag ove svjetlosti fizi?ari ?e mo?i odrediti izvor neutrina i tako izgraditi novu sliku o nebu.

Za izgradnju teleskopa upotrijebit ?e se više od 12.000 senzora veli?ine lopti za plažu. Niz detektora na žicama dužine oko 800 metara bit ?e potopljeno od morskog dna na gore, oko tri kilometra ispod površine, a održavat ?e se u vodi uz pomo? bova. Projekt, financiran od Europske unije, trebao bi, prema o?ekivanjima znanstvenika, otkriti nove detalje o najmo?nijim doga?ajima u svemiru, uklju?uju?i supernove i Veliki prasak, trenutak za koji se smatra da je po?etak svemira.

Novi ure?aj, nazvan Multi-kubni kilometarski neutrino teleskop ili KM3Net, mogao bi pomo?i i pri otkrivanju potpuno novih, nepoznatih fenomena koji se ne mogu detektirati konvencionalnim metodama za promatranje neba. Manji prototip KM3Net-a ve? je u funkciji i postavljen je kod južne obale Francuske, a o?ekuje se da ?e rad na ve?em prototipu po?eti u sljede?e tri godine. “Ovo ?e otvoriti novi prozor u naš svemir”, izjavio je Lee Thompson, predava? neutrino fizike na Sveu?ilištu Sheffield, kojemu je uz rad na projektu zabavna ?injenica da ?e za otkrivanje tajni svemira ipak trebati pogledati na dno mora.

http://scubalife.hr