Natje?aj za radno mjesto TRENER JEDRENJA

Autor Eventum, Veljača 08, 2023, 05:22:59 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Eventum

JK Labud traži TRENERA JEDRENJA za rad u takmi?arskom pogonu Kadeta i/ili Juniora na neodre?eno vrijeme

Traži se jedrili?arski znalac sa takmi?arskim , a po mogu?nosti i trenerskim iskustvom za kategorije Kadeta ili Juniora , specifikum znanja su klase Optimist i Laser .

Prednost ?e imati kandidati s edukacijom:

  • Magistra kineziologije (dopunska kvalifikacija Sportovi na vodi)
  • Stru?nog Prvostupnika Kineziologije, smjer sportski trener jedrenja
  • I ili kandidati sa Uvjerenjem Hrvatske Olimpijske Akademije, programsko usavršavanje za trenera jedrenja
  • Obavezna minimalna voza?ku dozvola B kategorije , a po mogu?nosti i kategorije B+E
  • Obavezno poznavanje engleskog jezika i pripadaju?e jedrili?arske terminologije kroz isti

Raspodjela rada i obaveza rada unutar trenerskog tima JK Labud ?e biti odre?ena u dogovoru sa Upravom kluba na osnovu specifi?nih znanja i iskustva kandidata po natjecateljskim klasama jedrilica , i/ ili prema dobnim kategorijama u kojima se natjecao ili radio kao trener u dosadašnjem trenerskom stažu , ako ga kandidat posjeduje.


Vrijeme za prijave ograni?avamo sa datumom 20.02.2023.

Odabir kandidata u roku od 10 dana od zatvaranja prijava.

U slu?aju nedostatka zadovoljavaju?ih prijava u smislu definiranih uvjeta postoji mogu?nost produljenja natje?aja.

Zadnji rok za po?etak radnog odnosa je 01.04.2023

Natje?aj se raspituje za stalno radno mjesto sa probnim radom od 3 mjeseca i po?etnim neto primanjem od 1.000 eur sa svim obaveznim pripadaju?im dodacima, ako postoje, prema pravilima zakona o radu.

Za sve detalje molimo zainteresirane da se jave u kancelariju kluba i/ili pošalju svoj CV i dokaz o spomenutim kvalifikacijama.
Po primitku zahtjeva , kandidati ?e biti obaviješteni o možebitnom individualnom terminu razgovora za posao sa predstavnicima kluba zaduženim za sportski pogon JK Labud.

Prijave dostaviti na adresu:

  • JK Labud, Uvala baluni 9. 21000 Split

ili na mail adresu: