AccuMeasure: Program koji otkriva sve o stanju jedra

AccuMeasure je program razvijen za analizu dubine i pozicija najveće dubine jedra, a možemo analizirati i druge podatke važne za procjenu trenutačnog stanja i optimalnog namještanja jedra

Sponzorirani članak

Foto: UK Sailmakers 

 

Jedro je, složit ćete se, srce i duša svake jedrilice. No baš kao i brod, i ono s vremenom propada i troši se. Često je taj proces vrlo spor i oku neprimjetan, jer oštećenja nerijetko uopće nisu vidljiva – osim u situacijama kada je jedro doslovno razderano – no s vremenom će svaki vlasnik jedrilice uočiti da njegovo plovilo više ne „lovi“ vjetar kao prije, da ne jedri oštro uz vjetar i da je brzina jedrenja znatno opala. Tada je vrijeme za provjeru stanja jedra. Udruženje UK Sailmakers razvilo je program AccuMeasure, koji mjeri i omogučava analizu dubine i pozicije najveće dubine jedra, te prikazuje i analizira niz drugih podataka važnih za procjenu trenutačnog stanja i optimalnog namještanja jedra kao što su twist (izvijanje) te ulazni i izlazni  kut horizontalnoga profila (oblika) jedra.  Program je potpuno besplatan i može se skinuti na stranicama UK Sailmakers zajedno sa uputama za korištenje.

 

Accu.1Prijelaz s dobrog oblika jedra u loš oblik prvenstveno ovisi o dugotrajnosti korištenja i načinu upotrebe – ili zloupotrebe – jedra. Doduše, i varijable poput dizajna jedra ili materijala od kojih je načinjeno također igraju određenu ulogu u trajnosti jedra, no njegovo je trošenje i habanje neminovno i na njega treba računati.  AccuMeasure program će nam pomoći da provjerimo stvarno stanje jedra i precizno odgovorimo na pitanje je li došlo vrijeme za nabavku novog jedra ili nešto možemo učiniti kako bismo i ovo postojeće doveli u bolje stanje. Uz to, program AccuMeasure omogućava nam da fotografiranjem posve novog  jedra, pa onda ponovnim fotografiranjem i mjerenjem u redovnim vremenskim razmacima i memoriranjem podataka kontroliramo stanje jedra uspoređujući ga sa početnim performansama. To će nam omogućiti da reagiramo na vrijeme kada se jedro počne deformirati.

Lijevo: Dubina i položaj najveće dubine jedra

 

AccuMeasure program je potrebno učitati u računalo, te u njega unijeti fotografiju jedra snimljenu prema uputama u programu. Preciznije, fotografija treba biti snimljena  iz podnožja jedra prema vrhu jarbola, i to na način da se obuhvate vodoravne profilne trake jedra, odnosno  linije koje pokazuju dubinu jedra („draft stripes“). Upravo te profilne linije omogućavaju programu AccuMeasure da uz pomoć orijentacijskih točaka označenih na virtualnim profilnim trakama očita karakteristike dubine i položaja najveće dubine jedra na svakoj pojedinačnoj sekciji jedra. Na temelju tako prikupljenih i očitanih podataka procjenjuje se je li jedro izgubilo svoja prijašnja svojstva, odnosno je li s vremenom postalo preduboko i je li se udubina  (tzv. „trbuh“) pomaknula prema stražnjem dijelu jedra. Ovisno o vrsti, odnosno tipu jedra,  dubina jedra trebala bi se kretati između 10 do 15 posto, a položaj dubine trebao bi biti na oko 35 do 45 posto ukupne širine jedra gledajući od prednjeg prema stražnjem dijelu jedra.

 

 

Podaci prikupljeni uz pomoć programa AccuMeasure mogu biti posebno korisni regatnim brodovima i kod mjerenja jedara koja se koriste u regatama, jer se mogu koristiti i za memoriranje momenata u kojima je jedro bilo optimalno namješteno, a što je onda rezultiralo i maksimalnim brzinama broda, objašnjava splitski jedrar Davorin Righi, član grupacije UK Sailmakers u Hrvatskoj. AccuMeasure program daje mogućnost da se svi prikupljeni podaci unesu u tablice, da se podaci međusobno uspoređuju, a tako memorirani podaci pomoći će kasnijem optimalnom namještanju dubine jedara za iduća natjecanja.   

 

Accu.2Kod mjerenja jedara koja se koriste za rekreativno jedrenje i krstarenje program AccuMeasure  omogućuje praćenje položaja dubine jedra i eventualne promjene na jedru (premještanje dubine prema stražnjem dijelu jedra) koje s vremenom smanjuju kvalitetu jedra, a time i sposobnost jedrilice da maksimalno iskoristi snagu i smjer vjetra, objasnio je Righi. „Iako je jedro naizgled cijelo i na njemu nema vidljivih oštećenja ili razderotina, neadekvatan položaj dubine jedra značajno smanjuje njegove performanse, a time  i maritimne sposobnosti broda, jer jedro više ne daje svoj maksimum. U tom trenutku treba razmisliti o nabavi novog jedra“ tumači Righi i dodaje kako slične zakonitosti, uz manja odstupanja, vrijede za gotovo sve materijale od kojih su jedra načinjena (dakron, karbon, kevlar, pentex, spectra, laminirani poliester,...).

                                                                                                                                Desno: Izvijanje (twist) jedra

 

U savjetima za optimalno fotografiranje jedra navodi se da je jedro najbolje fotografirati gledajući iz sredine podnožja booma, približivši kameru što je moguće više površini jedra. Idealno bi bilo fotografirati jedro širokokutnim objektivom (najbolje rezultate pokazuje širokokutni objektiv 35-40 mm), no ako nemate tu mogućnost onda pokušajte„uloviti“ najveću moguću površinu, a kameru zakrenite tako da se prva, odnosno najduža profilna traka proteže dijagonalno preko zaslona. Program mjeri visinu jedra na tri orijentacijske  točke – na 25 posto visine, 50 posto visine i 75 posto visine jedra, ovisno o tome kolika je površina jedra uhvaćena fotoaparatom. Nisu rijetki momenti kada je zbog veličine jedra vrlo teško jednim snimkom uhvatiti sve tri orijentacijske točke, odnosno snimiti čitavu površinu jedra. Stoga AccuMeasure program može precizno izmjeriti visinu jedra čak i ako se fotografijom uhvate samo dvije od tih točaka.

 

Sljedeći je korak učitavanje fotografije u program i mjerenje jedra, koje u pravilu započinje na najvišoj profilnoj traci (75 posto visine jedra), nakon čega se uzimaju mjere i ostalih profilnih traka. Postupak uzimanja mjera detaljno je i precizno objašnjen u brošurama koje se također potpuno besplatno preuzimaju na stranicama UK Sailmakersa, a uz mjere jedra u program je potrebno unijeti i točne podatke o uvjetima koji su vladali u trenutku fotografiranja jedra (brzina i smjer vjetra, stanje natrimanosti jedra, .....), koji se također uzimaju u obzir kako bi mjerenje bilo što točnije i pouzdanije. AccuMeasure će potom iz  svih dobivenih podataka omogučiti analizu dubine poziciju najveće dubine jedra.

 

 

Program Accumeasure je vrlo jedostavan za korištenje i uz njegovu je pomoć moguće izmjeriti sve tipove jedara.  Možete ga potpuno besplatno skinuti ovdje:

http://www.uksailmakers.com/accumeasure/

 

a upute za njegovo korištenje (na engleskom jeziku) dostupne su na sljedećem linku:

https://static1.squarespace.com/static/54603675e4b0ca233d41344f/t/564ca146e4b08eb09f6de342/1447862598240/UK+Sailmakers+AccuMeasure+2011.pdf

 

Ponešto skraćena brošura s osnovnim podacima za korištenje programa može se naći ovdje:

https://static1.squarespace.com/static/54603675e4b0ca233d41344f/t/5591a6e4e4b0914c9971aa28/1435608804005/AccuMQuickStartHighRes.pdf

 

UK Sailmakers Croatia