Značajno smanjeni parafiskalni nameti na brodice i jahte

U području pomorstva od 1. siječnja 2014. na snagu stupaju novi propisi čije bitne izmjene olakšavaju financijsko poslovanje svim vlasnicima pomorskih objekata koji plove Jadranskim morem, podjednako za strance i hrvatske državljane. Sve izmjene propisa na snagu bi trebale stupiti do 15. veljače 2014. godine. Uveden je potpuno nov sustav obračuna i naplate naknada kojim su ukinute naknade koje nisu bile nužne, smanjeni su parafiskalni nameti i na taj način rasterećeni gospodarski subjekti, izjednačene naknade za jahte i brodice istih tehničkih karakteristika bez obzira na namjenu i državnu pripadnost (jednakost EU građana), a u konačnici i sam sustav naplate trebao bi biti jednostavniji i efikasniji.

Primjerice, stupanjem na snagu izmjena Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru kao i Naredbe o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Hrvatskoj ukinuta je naknada za koncesijska odobrenja koja su plaćali brodovi, jahte i brodice koji se koriste za gospodarsku namjenu, a naknada za upis u upisnike i očevidnike, naknada za sigurnost plovidbe i naknada za korištenje pomorskog dobra zamijenjene su jedinstvenom godišnjom naknadom. Već ranije izmjenama Pravilnika o brodicama i jahtama za najveći broj brodica ukinuta je obveza, a time i troškovi baždarenja.

Samo ovim administrativnim mjerama ostvaruje se financijsko rasterećenje gospodarskih subjekata u ukupnom iznosu većem od 20 milijuna kuna, dok se istovremeno postupak upisa pomorskih objekata ubrzava i pojednostavljuje. Ako se ovom pridodaju uštede zbog korištenja beztrošarinskog goriva kojeg gospodarski subjekti koriste od mjeseca srpnja 2013. godine, svaki od poduzetnika u pomorskom gospodarstvu ostvaruje uštede značajnih financijskih sredstava. Pozitivni efekti novog sustava očekuju se i zbog smanjenja troškova i bolje kontrole naplate. Naime, umjesto nekoliko računa koje su slani za svaku naknadu, vlasnik pomorskog objekta godišnje će dobiti samo jedan na kojem će biti iskazane sve njegove obveze sukladno pomorskim propisima.

U tijeku je izrada prijedloga izmjena Zakona o upravnim pristojbama, kao zadnje planirane mjere, kojim će se ukinuti posebne upravne pristojbe koje se plaćaju za sve radnje vezane za upise u odgovarajuće upisnike i očevidnike koje vode lučke kapetanije.  Svim ovim aktivnostima nastoji se poboljšati konkurentnost hrvatske zastave kao temelj za povećanje hrvatske trgovačke flote i privlačenjem novih brodova i brodara pod hrvatsku zastavu, uz istovremeno jačanje položaja Hrvatske kao jednog od najznačajnijih svjetskih nautičkih odredišta.

 Primjeri troškova prvog upisa i usporedni prikaz troškova na početku 2013. i na početku 2014. godine:

 

 

Charter jahta od 15 m s motorom od 100 kW koja prevozi 12 osoba

2013.

2014.

 

Rješenje o imenu

395

70

 

Naknada za upis

4.000

0

 

Upravne pristojbe za upis u upisnik*

580

70

 

Upisni list

100

20

 

Koncesijsko odobrenje

4.800

0

 

Jedinstvena godišnja naknada iz nove Naredbe

0

500

 

UKUPNO

9.875 kn

660 kn

 

 

Brodica za osobne potrebe duljine 5 metara s ugrađenim motorom snage 10 kW

2013.

2014.

 

Naknada za upis

50

0

 

Upravne pristojbe za upis u očevidnik*

130

70

 

Plovidbena dozvola

25

20

 

Tehnički pregled

70

100

 

Naknada za baždarenje

45

0

6.

Svjedodžba o baždarenju

15

0

7.

Naknada za korištenje pomorskog dobra

105

0

8.

Jedinstvena godišnja naknada iz nove Naredbe

0

120

 

UKUPNO

440 kn

310 kn