I 150 m pojasa od granica koncesijskog sidrišta je previše?

 

 

 

Problem koncesija na nautičkim sidrištima i pravila koja se vezuju uz prava i obveze koncesionara ali i korisnika tih sidrišta, čini se, ponovno postaje zanimljiva tema uoči samog početka nove nautičke sezone. U našu je redakciju tako stiglo reagiranje dugogodišnjeg nautičara koji prošlogodišnju izmjenu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama, te najave novih odredbi u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je upravo u fazi javne rasprave, ne smatra najsretnijim rješenjem.

Pismo našeg čitatelja prenosimo u cijelosti:

 

Poštovani,

Javljam Vam se u vezi donošenja novog ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA. Naime, tijekom prošle godine organizirana je peticija koju je pokrenuo Nautica Portal i koju je potpisalo 1412 nautičara. Peticija je početkom svibnja prošle godine predana Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. U toj peticiji nautičari su prije svega bili nezadovoljni zakonskom regulativom o zaštitnom pojasu koncesijskog područja nautičkog sidrišta, a koja je temeljem čl. 76a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama, određivala zaštitni pojas od 300 m od granice koncesijskog područja nautičkog sidrišta u pravcu pučine. Dakle, tenutno je u javnoj raspravi novi prijedlog Zakona, a koji u članku 120 određuje slijedeće:

„Zaštićeno područje koncesijskog područja nautičkog sidrišta je dio morskog akvatorija prema obali i prema ostalom djelu morskog prostora koji neposredno okružuje nautičko sidrište na udaljenosti najmanje 50, a najviše 150 metara, od vanjske granice nautičkog sidrišta. Davatelj koncesije utvrđuje zaštićeno područje nautičkog sidrišta na osnovu mišljenja lučke kapetanije. U zaštićenom području je zabranjeno sidrenje plovnih objekata i hidroaviona vlastitim sidrenim sustavom, osim u slučaju više sile ili nevolje na moru dok one traju.“

Kako nisam siguran da je takav prijedlog u suglasju sa onim što smo peticijom tražili, držim da bi potpisnici peticije, a is svi drugi zainteresirani nautičari trebali iznijeti svoj stav, usaglasiti mišljenja i onda sa usaglašenim prijedlogom ići prema predlagatelju zakona. Koristim priliku da iznesem i svoje mišljenje. Ja naime držim da je predložena udaljenost potpuno neprihvatljiva jer je već sada jasno da će ona u svim slučajevima biti 150 m, a da je odredba od 50- 150 m samo “smokvin list” skrivenih namjera.

Naime, trebalo bi tražiti objašnjenje zašto je potreban takav zaštitni pojas. Treba tu reći da je to cca. 15 dužina, i ne tako malog, plovila! Ako su razlozi da se omogući manevriranje neiskusnih kormilara koji prilaze sidrištu, odnosno mogućnost da kormilar reagira ukoliko se plovilo otrgne sa bove ili možda da nautičari koji nisu na plaćenoj bovi svojom grajom uznemiravaju nautičare koji su platili privez, držim da je ovakva odredba Zakona totalno promašena. Takvi se slučajevi reguliraju drugim zakonskim odredbama.

Ako je namjera predlagatelja Zakona da zaštiti ulaganje koncesionara, naravno da mi je to prihvatljivo, no opet ne mogu shvatiti da se ta zaštita proteže i do 15 duljina plovila. Po meni koncesije se daju da se nautičarima omogući da biraju žele li ići na bovu i mirnije noćiti okruženi drugim brodovima i posadama ili žele pronaći “baš ono svoje mjesto, tu nagdje ali ipak malo dalje”. Naravno da će po najavi lošeg vremena svatko razuman pokušati pronaći bovu i na taj način osigurati sebe, plovilo i posadu. No držim da bi svatko trebao imati pravo birati hoće li u nekoj uvali biti vezan za bovu ili će procijeniti da je sasvim siguran i na svom sidru. Ovako se događa da kad se u pojedinu uvalu dođe, a uvala je mala i ne preširoka, da ne postoji mogućnost da se u uvali sidri.

Tako držim da predložena odredba o 150 m zaštitnog pojasa i nije puno povoljnija od prijašnjih 300 m! Držim da je 50 m sasvim dovoljno da se zaštiti interes koncesionara i predlažem da takav prijedog uputimo prema predlagatelju zakona.

Pozdrav,

Petar Banić

dugogodišnji nautičar

 

Komentare na upravo izneseni prijedlog i svoje mišljenje, koje je apsolutno dobrodošlo, možete iznijeti na našem forumu:

http://nautica-portal.com/forum/index.php?topic=5126.0

 

Link na peticiju: I 50 m zaštitnog pojasa od granice nautičkog sidrišta je previše!

http://www.peticija24.com/i_50_m_zatitnog_pojasa_od_granice_nautikog_sidrita_je_previe#form

Nautica Portal