Ministarstvo turizma i sporta predstavilo „Eko-edukacijsku stazu - podmorje NP Kornata“

 

Ministarstvo turizma i sporta danas je na otoku Murteru organiziralo predstavljanje nove aktivnosti u Nacionalnom parku Kornati - „Eko-edukacijska staza – podmorje NP KORNATA“, koji je ujedno i pilot područje projekta INHERIT koji se financira u sklopu Interreg Mediteran (MED) programa u trajanju od 1.veljače 2018. do 31. siječnja 2022. godine, s ciljem razvoja održivog turizma.

S obzirom da je pilot područje projekta INHERIT, Nacionalni park KORNATI, čije je područje je najvećim dijelom zauzima morsku površinu, kupljena je ronilačka oprema za sve zainteresirane posjetitelje koji će na ovaj način moći vidjeti glavne atrakcije unutar morskih područja. Osim toga, cilj je ovog projekta je i promocija ronjenja kao održive turističke aktivnosti, koja nije samo sportska aktivnost nego je puno više od toga, te povećanja svijesti javnosti i turista o važnosti očuvanja bioraznolikosti, flora i faune podmorja. Sveukupno je Ministarstvo turizma i sporta za projekt INHERIT osiguralo preko 2,5 milijuna kuna, dok ukupna sredstva namijenjena  projektu iznose preko 42 milijuna kuna, od čega se 85 posto sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ronjenje i snorkling sve su više u porastu, te pružaju turistima priliku da istraže podvodnu prirodnu i kulturnu baštinu. Ronjenje može poprimiti više različitih oblika, ali se ukupno smatra visoko vrijednom turističkom aktivnosti, nudeći jedinstvene mogućnosti za privlačenje turista s visokom razinom ekološke svijesti i posjetitelje da istražuju podvodnu baštinu. Iako obje aktivnosti mogu štetno djelovati na okoliš, ako se odvijaju neregulirano, obje se mogu prilagoditi tako da doprinose zaštiti okoliša. Na primjer, u priobalnim i otočnim zonama gdje je ronjenje opcija, ronioci mogu doprinijeti mapiranju stranih i invazivnih vrsta, te pomoći u čišćenju podmorja.

Također, kako je oprema koja je kupljena namijenjena za „Discovery ronjenje”, a koje služi kao svojevrsno upoznavanje s osnovama ronjenja, cilj je povećati broj novih ronioca koji će kroz otkrivanja ljepota podmorja i bioraznolikosti, dovesti do povećanja svijesti o potrebi zaštite istih. Dodatne mogućnosti za discovery program su izrada fotografija i video snimki flore i faune podmorja kojima Mediteran i Jadransko more obiluje.

„Održivi turizam okosnica je turizma budućnosti. Naša prirodna i kulturna baština bogatstvo su koje moramo očuvati. Upravo stoga kroz projekt Eko-edukacijske staze u podmoriju NP Kornati stavljamo naglasak na turističke proizvode koji uključuju turističku valorizaciju, ali i brigu o prostoru i resursima koji se koriste.Ronjenje, koje jest visoko vrijedna turistička aktivnost, privlači turiste s visokom razinom ekološke svijesti i posjetitelje koji istražuju podvodnu baštinu.  Poticanje suradnje, edukacije i sudjelovanja lokalnog stanovništva i turista u zaštiti ekoloških vrijednosti predstavljaja važnu turističku aktivnost na nedovoljno iskorištenim područjima prirodne baštine“, istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac povodom predstavljanja aktivnosti.

Kroz ovaj projekt u fokus je posebno stavljena promocija turističkih aktivnosti koje oslobađaju mediteransku prirodnu baštinu od učinaka masovnog turizma i doprinose povećanju valorizacije prirodne baštine i održivog turizma, što uključuje i investicije manjih vrijednosti u tematsku opremu i infrastrukturu.

Ciljevi projekta INHERIT obuhvaćaju promicanje mjera za jačanje održive turističke aktivnosti na nedovoljno iskorištenim područjima prirodne baštine, za rješavanje pritisaka intenzivnih turističkih tokova, pritisaka sezonalnosti i prekapacitiranosti u obalnim i priobalnim turističkim destinacijama Mediterana, te daljnja ispitivanja mogućnosti implementacije i poticanja održivog razvoja turizma na udaljenim mediteranskim otocima i sl.

Turizam i prirodna baština međusobno su povezani na mediteranskom području jer se sve vrste turizma temelje na nekoj razini iskorištavanja prirodnog okoliša te razvoj turizma predstavlja veliki stres za prirodno okruženje zbog brzog i obično nereguliranog širenja povezanih usluga i infrastrukture. Ozbiljni izazovi koji postavljaju takve aktivnosti su gubitak biološke raznolikosti, te nestašica vode, zagađenje voda, pretjerana proizvodnja otpada, te povišene temperature uslijed globalnog zagrijavanja.

 

Ministartvo turizma i sporta