Održana 34. sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog jedriličarskog saveza

U Splitu je 25. siječnja 2021. godine održana 34. sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog jedriličarskog saveza. Donosimo najznačajnije odluke, a detalje možete naći u izvješću dostupnom na web stranicama HJS.

 

HJS.logo.2

Nakon usvajanja Zapisnika prethodne sjednice, potvrđuju se odluke između dviju sjednica:
27.11.2020 - Odluka o odgodi održavanja Skupštine u Zadru slijedom odluka Stožera RH, na prijedlog Predsjednika Skupštine i Nadzornog odbora HJS-a. HJS je uputio dopis sa upitom o zakonskom funkcioniranju udruge u izvanrednim okolnostima nadležnim ministarstvima.
08.12.2020 - JK Mornar Suglasnost za održavanjem EP Zvijezda 2021.
21.12.2020 - Usvajanje programa RU jedrenja i odluka vezanim na HZTK
22.12.2020 - JK Split Suglasnost za održavanjem EP Šljuka 2021.

Izvršni odbor jednoglasno je potvrdio ranije donesene odluke.

 

Hrvatski jedriličarski savez

 

Pregled realizacije Financijskog plana HJS za 2021. godinu

Pored potvrda odluka između dviju sjednica napravljen je pregled realizacije Financijskog plana HJS za 2021. godinu. Zabilježeno je da je priljev sredstava u 2020. bio manji od planiranog zbog manjeg dotoka sredstava iz Redovnog programa HOO-a, povećanjem sredstava HZTK-a i priljevom sredstava iz Ministarstva turizma i sporta RH za pomoć sportu, iza čega sasvim sigurno stoji kao glavni uzrok COVID-19 pandemija. Također, usvojen je privremeni Financijski plan za 2021. godinu, u iznosu od 7.753.482,00 kn. U slučaju značajnijih odstupanja od plana izvršiti će se uvid u plan i uskladiti sa stvarnim stanjem te predočiti Skupštini HJS-a.

Izvršen je i uvid u pregled klubova koji nisu podmirili članarinu za prethodnu godinu. Uvidom proizlazi da klubovi koji imaju sportski program, odnosno jedriličare koji sudjeluju na prvenstvima i kriterijskim regatama malih klasa, uglavnom su podmirili obvezu plaćanja godišnje članarine, a preostale klubove, koji to nisu učinili, poziva se da članarine podmire kako je propisano Statutom HJS-a.

Odluka o raspodjeli sredstava u Redovnom programu 2021. godine
Temeljem prijedloga VZN-a, raspoređuje se 3.200.000,0 kn u Redovni program za natjecanja, pripreme i opremu. Preostali iznos od 176.561,00 kn planiran po ovoj stavci u Financijskom planu HJS-a za sada je u rezervi i rasporediti će se po odluci Izvršnog odbora

Obveze članstva
Rokovi za dostavu u izvanrednim okolnostima
- Kalendar regata HJS-a - kalendar regata do daljnjeg ostaje otvoren. Termini Prvenstava Hrvatske i kriterijskih regata odrediti će se kada to bude moguće, odnosno kada završe izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom korona virusa.
- Verifikacija i registracija natjecatelja - rok za prvu registraciju u godini produžuje se sa 31. siječnja na 31. svibnja po nakadi od 55,00 kn. Od 1. lipnja registracija natjecatelja je 100 kn.
- Članarine klubova - računi članarina klubova za 2021. godinu izdati će se nakon sjednice Skupštine.

Izvršni odbor i stručna tijela redovito prate informacije i odluke Stožera RH u vezi natjecanja, treninga i aktivnosti sportaša. Sve aktivnosti u sportskom jedrenju redovito se po traženju Ministarstva sporta i HOO-a dostavljaju u HOO temeljem kojih se izdaju dopuštenja za treninge sukladno odlukama Stožera RH.

Primljen je na znanje izlazak iz članstva HJS-a, na vlastiti zahtjev, kluba Mare Nostrum Croaticum s danom 31.12.2020.

 

Nautica portal