Pravedniji porezni tretman za čarteraše

Kako smo već pisali, zbog pandemije brodovi u čarteru uglavnom nisu uprihodili 7% svoje vrijednosti i time su bili dovedeni u situaciju da im se porezno neće priznati kao rashod troškovi veza, servisa i amortizacije.

 

Marina KaštelaFoto: Tihomir Steigl

Međutim, nakon prosvjeda Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima - charter, pri HGK, pružatelji usluga na plovilima dobili su bolji porezni tretman s obzirom da je zbog posljedica pandemije suspendirana odredba o minimalnim prihodima po plovilu za priznavanje fiksnih troškova.

Potom je provedena anketa među članovima kako bi se uvidio razmjer problema, kao i broj poreznih obveznika koji bi time bili zahvaćeni. Također, prije dva tjedna, uoči predaje godišnjih financijskih izvješća čarter tvrtki, sastali su se s Udruženjem računovođa HGK i predstavnicima Porezne uprave.

Navedene aktivnosti rezultirale su Pravilnikom o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Predsjednik Udruženja računovođa pri HGK Davor Brkić, navodi da će suspendirati odredbu za 2020. prema kojoj su oni koji u poreznom razdoblju ne ispune uvjete ostvarenja prihoda u iznosu 7% nabavne vrijednosti plovila, dužni za to porezno razdoblje uvećati poreznu osnovicu za rashod amortizacije takve imovine te za sve pripadajuće troškove povezane s korištenjem takve imovine.

Paško Klisović, predsjednik Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima-charter pri HGK, napominje kako plovila imaju visoke troškove hladnog pogona - vez, osiguranje, dizalicu, troškove godišnjih pregleda i atesta sigurnosne opreme i redovnog održavanja, za koje kaže da su većina fiksni, neovisno je li plovilo bilo u upotrebi ili ne.

Marina Kaštela

Foto: Tihomir Steigl

Svi ti troškovi bili bi porezno nepriznati da zakonodavac nije promijenio te odredbe, pa su time izbjegli da se nautički čarter, pored svih gubitaka, još i dodatno penalizira porezom kada je ispunjavanje propisanih uvjeta neizmjerno teško, ako ne i nemoguće.

Iznesena je i činjenica kako je u 2020. nautički čarter ukupno zabilježio u prosjeku 55 % manje noćenja i dolazaka, dok se za sezonu 2021. nadaju kako će im epidemiološka situacija dopustiti ispunjenje ovih minimalnih uvjeta.

Nautica portal