U Kornatima postavljen novi sidreni sustav

Uspostavljen je novi sidreni sustav u NP Kornati sa 40 sidrenih mjesta u sklopu projekta SASPAS.

 

Kornati Plutače za privez plovila

Javna ustanova Nacionalni park Kornati, kao partner na Interreg projektu SASPAS ''Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea'' provodi niz aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje staništa morskih cvjetnica Posidonia oceanica. Jedna od aktivnosti je postavljanje ekološki prihvatljivog sidrenog sustava, kako bi se negativni utjecaj sidrenja na staništa morskih cvjetnica Posidonia oceanica sveo na minimum.

Zbog višegodišnjeg nekontroliranog sidrenja, livade posidonije su pod velikim pritiskom na području Nacionalnog parka Kornati. Naime, postavljanjem plutača za privez plovila spriječiti će se sidrenja „na divlje“, a samim time i ugrožavanje morskih cvjetnica na morskom dnu. Na području Nacionalnog parka Kornati, sidrišta su postavljena u četiri uvale: Kravjačica, Strižnja, Šipnate i Tomasovac - Suha punta. U svakoj od navedenih uvala postavljeno je 10 sidrenih mjesta za plovila do 16 metara dužine.

Kornati Kravjacica StriznjaUvale Kravjačica-Strižnja

 

Kornati ŠipnateUvala Šipnate

 

Kornati Tomasovac - Suha PuntaUvala Tomasovac - Suha punta

Radi se o ekološki prihvatljivom sidrenom sustavu, odnosno plutače nisu postavljene uobičajenim načinom – vezanjem na betonske blokove, već metodom bušenja stjenovitog dna i postavljenjem svojevrsnog ''sidra'' koje ostaje ukopano u bušotini bez značajnijeg oštećenja morskog dna. Takvim postavljanjem sidrenog sustava, ali i zabranom sidrenja izvan sidrišta, očuvati će se livade posidonije koje su jedan od najvažnijih priobalnih ekosustava u Jadranskom moru te područja iznimno velike biološke raznolikosti.

Kornati Eko friendly sidreni sustav

NP Kornati / Nautica portal