Obavijest vlasnicima plovila unutarnje plovidbe

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poziva sve vlasnike plovila unutarnje plovidbe (u nadležnosti lučkih kapetanija u Sisku, Osijeku, Slavonskom Brodu i Vukovaru) da ažuriraju podatke o plovilima koja koriste i/ili se nalaze u njihovom vlasništvu.

 

Small boat

Postojeći podaci o plovilima mogu se provjeriti putem sljedeće poveznice https://mmpi.gov.hr/more-86/popis-objekata-unutarnje-plovidbe-ciji-podaci-nisu-uskladjeni-s-odredbama-zakona-o-plovidbi-i-lukama-unutarnjih-voda/23151 a, ukoliko postoji potreba za dopunom ili izmjenom podataka, vlasnici plovila moraju podnijeti zahtjev za usklađivanje podataka nadležnoj lučkoj kapetaniji (Sisak, Osijek, Slavonski Brod i Vukovar) do 30. lipnja 2022. godine.

Prema podacima Ministarstva, riječ je o ukupno 6.517 objekata unutarnje plovidbe upisanih u postojeće upisnike čiji podaci nisu ažurirani posljednjih 30 godina pa nisu ni usklađeni s odredbama važećeg Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

U najvećem broj slučajeva radi se o nedostatku podatka o osobnom identifikacijskom broju vlasnika, nedostatku opunomoćenika za vlasnike koji više nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i sl.

Naime, usklađivanje podataka o objektima unutarnje plovidbe preduvjet je za integraciju podataka u zajednički upisnik, odnosno, za uspostavu jedinstvenog elektronskog upisnika pomorskih objekata i objekata unutarnje plovidbe Republike Hrvatske, a za što je stvoren temelj stupanjem na snagu novog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (4. siječnja 2022. godine).

Podsjećamo, zahtjevi za usklađivanje podataka moraju se podnijeti zaključno do 30. lipnja 2022. godine u protivnom će se smatrati da je objekt unutarnje plovidbe nevažeći i brisat će se iz registra. Dakle, brisat će se po službenoj dužnosti, a moći će se ponovno upisati temeljem zahtjeva vlasnika uz predočenje dokumenta i isprava koji su osnova za otklanjanje utvrđenih neusklađenosti.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture još jednom poziva sve vlasnike plovila da na vrijeme provjere podatke te podnesu zahtjeve za usklađivanje istih nadležnim lučkim kapetanijama.

MMPI / Nautica portal