Ulaganja Lučke uprave Šibensko-kninske županije u 2022.

Lučka uprava Šibensko-kninske županije u 2022. godini pokazala je iznimnu brigu o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju lučkih područja pod njenim upravljanjem.

Neka od ulaganja u lučku infrastrukturu ostvarena su na području Jezera, Vodica, Tisnog, Bilica i Skradina uz podršku Šibensko-kninske županije i lokalne samouprave. O kojim se ulaganjima radi možete vidjeti u nastavku teksta.

 

 

Luka Jezera

Luka JEZERA

U luci Jezera postavljena su dva betonska pontona, svaki dužine 12 m, širine 2,5 m, za potrebe nautičkog priveza, ukupno 16 vezova, s elementima sidrenog sustava plovila.
Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 500.000,00 kuna (PDV uključen).
Ovim povećanjem kapaciteta vezova, unaprijediti i poboljšati će se kvaliteta i usluga u luci Jezera.

Vodice Stražara
Luka VODICE-Stražara

U luci VODICE, lučki bazen Stražara, postavljen je betonski pontonski valobran za zaštitu luke od utjecaja vjetra i valova, dužine 20 m, širine 3,5 m.
Također, za potrebe komunalnog veza, a samim time i povećanja kapaciteta, postavljen je betonski ponton, sa elementima sidrenog sustava za privez plovila, dužine 12 m, širine 2,5 m, za ukupno 16 komunalnih vezova.
Ukupna vrijednost ove investicije iznosi cca 250.000,00 kuna (PDV uključen).

Luka Tisno
Luka TISNO

Trenutno, u luci Tisno, lučki bazen Zapadno od mosta, odvijaju se radovi na sanaciji oštećenja obalnog područja. Radove izvodi obrt AQUA FABER iz Šibenika. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 460.000,00 kuna (PDV uključen).
Predmetnim projektom obuhvaćena je sanacija obale i to izrada betonske plombe koja služi kao zaštita od daljnjeg podlokavanja obale djelovanjem mora i površinsko uređenje kamene zaobalne hodne površine. Završetak radova se očekuje do kraja mjeseca siječnja 2023.

Luka Skradin
Luka SKRADIN-Mala Jaruga

Nakon provedenog postupka javne nabave, Lučka uprava Šibensko-kninske županije potpisala je ugovor sa izvođačem Obrt za hidroradove Sagena iz Brodarica-Šibenik, za izgradnju dijela luke Skradin, lučki bazen Mala Jaruga. Ovim projektom planira se izgradnja obalnog zida kote krune +0,77 m.n.m., ukupne dužine 130,05 m. Nakon završetka izgradnje obalnog zida u lučkom bazenu Mala Jaruga, biti će osigurano 36 komunalnih vezova, zajedno sa sidrenim sustavom. Ukupno ugovoreni iznos radova je 5.000.000,00 kuna (PDV uključen), a rok za završetak radova je 210 dana od dana uvođenja u posao, što znači da radovi trebaju biti završeni oko 15. lipnja 2023. godine.

Luka Bilice
Luka BILICE

U luci Bilice, na novoizgrađenom dijelu luke, postavljen je sidreni sustav za privez 40 plovila, u
komunalnom režimu. Ovo će značajno doprinijeti građanima Općine Bilice, u smislu podizanja razine usluge i povećanja kapaciteta priveza komunalnih plovila.
Ukupna vrijednost ove investicije iznosi 58.000,00 kn (PDV uključen).

 

Nautica portal