Šime Pitur01

Ki je ki u našemu Klubu

Ki je ki u našemu Klubu

“Kako je dobro kad si na Vlasti
A Vlasta je bogata i Vlaste te časti.. „ Pips,Chips&Videoclips
Kako postati pravi jadriličar

Kako postati pravi jadriličar

Svitu moj, od mora i kraja, svi vi ča bi htili biti pravi jadriličari, nema van druge nego poslušati ča van ima reći oni ča je svoj zanat ispeko, ča oće reći, mene na primjer, Šimu Pitura.
Kantun Šime Pitura

Jadrenje je čudo zdravo!!

To si na čiston zraku, to si na suncu, uvatiš onaj vitaminin D, uvatiš boju, rastežeš konopi i lancuni, brod se pomalo miče, ti paziš da ne padneš umore, to ti je isto vježba a niti ne vidiš da vježbaš. I uživaš.