Jadrenje je čudo zdravo!!

To si na čiston zraku, to si na suncu, uvatiš onaj vitaminin D, uvatiš boju, rastežeš konopi i lancuni, brod se pomalo miče, ti paziš da ne padneš umore, to ti je isto vježba a niti ne vidiš da vježbaš. I uživaš.

 

Šime Pitur - Jadrenje je čudo zdravo

Nije van to svitu moj ko onaj fuzbal di ti civela otpadne svake po ure kad je traning joli utakmica, i unda se moraš hititi na tloh i vrtiti u krug bar tri menute kako bi svima pokaza da su ubili boga u tebi i da te sada boli liva noga.

Je, kad bi oni imali onu usporenu snimku, unda bi oni vidili da te je dušmanin udri po desnoj nogi, i to da te je jedva malo okrznu, ali ča njih to briga, tvoje duševne boli na bazi noge su u pitanju! Nije njihova noga u pitanju, nego tvoja...

Kad san ono igra košarku, svaki put kad bi doša doma bi me puntalo u škinu jer bi onaj nenarodni veteran Silvo G. izbuba rukama i nogama sve kolo sebe, nemo veze jesi li igra za njega ili protivu njega.
Dala mi je ta košarka papra.. puntalo me u škinu, pošo kod dotura, on me podsubito hiti u onu cijev u bolnici ča čini tu-tu-tu-ću, ko da san na rejv partiju i unda su mi učinili neke slike od škine na foliju ča je prozirna.

Doktur se zamisli, namisti oćoli i pito me da oću li na operacijun popodne ili sutra kad svane.

Možda je njemu svanulo, ma, meni se zamantalo i zaškurilo. To je sigurno zato ča se doktor od škine zva dr.Mrak.

To da san uteko iz bolnice prije nego je završi sa tom analizon moje škine, to van je sigurno jasno. Mislin da mi je kod njega na stolu još uvik osta kjuč od tonobila. Od muke...

Kad san se posli puno muke i znoja refa od ovih kruto grezih i nenarodnih bolešćin tribalo je najti neki šport ča je ka manje grez ili kako bi to reko moj prijatelj ča je doktor od prostate, neki manje barbarski šport.

Ako treba prevesti na rvacki, neki šport bez da se lušćiš, bubaš, da te ne mlate ...

I ko je moguće, da nema nikakve balote, jerbo, balote su okrugle i oće se pasti ako nagaziš na nju. Balotu!

Ponudili su mi šah, potlin, da ako ću igrati tenis. Rekli su mi da je to kruto fensi i fiskultura od gospode i poštenih drugova, ma odma mi je groz glavušu prošlo da i tote ima boća, ili kako se književno reče, lopta. Znači, niks gud za mene.

Potlin su me htili u onu teretanu da skakućen u mistu i rastežen one šuste.

Pošo san jedan put za probu, u onu teretanu ča mi je blizu posla i čin san došo drugi put na termin, rekli su mi da mi šef imo nešto za reći...

Da mu je krivo ka pasu, ma da san zadnji put ka san bi, pokvari tri aparata i da je mora posli mene prominiti sve šuste u onima ča se rastežu, i da ako moren, više ne dolazin. Ni mi to baš teško palo, jerbo, ne pijaža me baš stati pod svitlon u po bila dana ka da san pulastar. Aj, biž ća!

I tako san došo u ono ča su mi rekli da je kruto zdravo, jadrenje.

To si na čiston zraku, to si na suncu, uvatiš onaj vitaminin D, uvatiš boju, rastežeš konopi i lancuni, brod se pomalo miče, ti paziš da ne padneš umore, to ti je isto vježba a niti ne vidiš da vježbaš. I uživaš.

Odma mi je bilo skroz jasno da je to baš za mene.

Sediš, a ono iđe! Ne triba ni hoditi, ni teći, ni veslati.. samo sediš i držiš timun uravno. Divota.

O tome kako san se upiso u Klub, kako je to sve hodilo i zašto, to ću drugi put, ma sada je najvažnije opisati sve te dobrobiti i reći kako je to jadrenje kruto zdravo i lipo.

Čin je malo zapuhalo, pokupi me je moj kumpanjo ča se u ti čas vrnu doma iz Italje i pošli smo jadriti i skupjati zdravje i forcu za zimu. U taj dan je malo zapuhalo juga, ništa previše, na onin radiju su javili da su u prekidu veze sa neki otoci. Ako se dobro spominjen, čitali su malo dulje koji su to svi otoci.

Kad smo izašli iz porta, nekako digli idra, odnilo nas je put škoja u roku hitno.

Došli smo doli za kvarat ure, a onon broda ča ga zovu brzi triba bar isto toliko.

Bilo je lipo, jedino malo mokro, polivalo je jugo i bilo je škuro, pa je bilo i malo zima jer je bi treti misec. Uvati san neku upalicu jer san tri ure bi s mokrin nogama i prošlo mi je more kroz odijelo pa su mi se i mudante nasupale. Doktor mi je posla neke tablete ča su malo manje nego keksi od Kraša. Ali, baš je super kad se idri.. Skroz san novi u tome pa baš uživan, to ča malo pišan ka na kanelu, na skose, to je sve ok.

Drugi put san se boje obuka, neće on mene više zajebat. Montura za daž i nevrime, duge mudante od plastike ča ne upijaju vodu, prave gaće za jadrenje a preko toga još jedne, da ne premoči. Majca za snig, unda preko jedna vunena i điletin, jaketa ozgor, na noge čizme gumnjače iz Borova. Učinilo je neko malo vruće vrime, sunce navrh neba, bonaca i 25 onih nekih uhladu. Učini san se u golu vodu posli po ure na brodu, ma nema ništa skalati sa sebe jer vidi san ja toliko muke zadnji put sa onim tabletama i pišanjen na rate. Neš me više zajebat! Potlin mi je sva roba bila mokra ka da san upa umore, a činilo mi se kada me je ki prokuva u makini za robu na devedeset.

Ali dobro je to sve i zdravo je jedrenje...

Došlo je i leto, sve mislin, moren sada bez neke velike robe na more i regatu. Kad ono učinilo grubo more, smrzlo mi se sve živo, noge klizu po onoj koverti od broda.

Pošo san na provu namistiti flokić preko ogradice, naletila je neka maretina i tresnu san sa svih devedest kili po kuverti od broda. Kako sam bi u kratkim gaćama, lipo san se oguli po kolenima na onoj krapavoj i mokroj koverti od plastike. Još mi je noga udrila ispod ključa u onu sajlu od ograde i učinila lipu bužu na koži, natekla tri broja i poplavila kako indigo od Aera iz Celja.

Ništa za bolnicu, ma tribati će mi dvi tri šetimane da mi pasaju rane. Ko da san bi na frontu a ne na brodu, majketi mile. Boli me i guzica jer san tresnu svon snagon na onu kost ča je ispod prisvitle...

Ali dobro je to sve i zdravo je jedrenje.. to je ono ča me drži.

 

Taman san zaliči ove buže po nogama, zapuhala je neka tramuntana, a meni osta konop o škote u ruki a bez da san ga stavi na vinć! Poilo mi je rukavice i usput kožu na tri prsta o ruke. Kad san od muke skoči uzrak, opizdi san glavon u bum, zaškurilo mi se momentalno a i malo me oblila krv. Malo manje krvi bude na kuverti kada oni ribari uvatu tunu o sto kili. To je obično tako tad dobiješ babulj uglavu ili kad te kogod opizdi šakon po nosu. A prova san i to u svoje vrime, kad san bi problematičan i munjen.

Ali dobro je to sve i zdravo je jedrenje.. to je ono ča me drži. Nisu to uni barbarski sportovi s boćon.

 

Zadnji put smo se vrtili u krug pod onim velikim idron u boji, bila je neka bonačina, kad odjedanput vidin ove odlikaše ča su bili isprid nas kako ih je leglo i kako ih je pohitalo po brodu na sve strane. Naš je tangunić malo puknu popola i proleti je kako kopje na mitingu od atletike pored mojega kumpanjona na provi.

Srića njegova da ga je falilo.

Provali smo pod odma kalati ovo idro u boji i unda me je ona njegova škota tako izlušćila ka da san jedan od onih ča se bičuju od gušta. Sve živo po škini i rukama mi je bilo plavo.

Siti san se odma fuzbala i kako bi sada bilo baš dobro hititi se u one pajole o broda i početi se valjati livo desno, bar dvi tri menute. Tek kad sudac prekine utakmicu i doleti onaj fizojopeut, onda bi se moga dignuti i nastaviti motati ona idru u boji i sve one lipe krvožedne konope.

I palo je meni to sve lipo na pamet, ma niti je sudija blizu, niti je doktor tote sa onim čudotvornin sprejen.

Nema druge nego dignit se, počeši se i muči dok ne dojdeš u kraj!

 

Ali dobro je to sve i zdravo je jedrenje.. to je ono ča me drži.

 

Šime Pitur

 

Možda će vas i ovo zanimati..

Livi bek
Livi bek Kako uspit...
Ki je ki u našemu Klubu
Ki je ki u našemu Klubu “Kako je d...