Radovi na trajektnom pristaništu na otoku Kapriju

Postavljeni su prvi nadmorski armirano betonski dijelovi novog pri-stanišnog gata na otoku Kapriju.

 

 Pristan Kaprije

Završetkom radova na podmorskom dijelu konstrukcije, osamnaest pilota koji će nositi pris-tanišni gat, započela je priprema za postavljanje montažnih armirano betonskih elemenata novog gata trajektnog pristaništa na otoku Kapriju. Na pripremljene pilote postavljene su naglavne grede - naglavnice. Na njih će se položiti armirano betonski montažni elementi koji će činiti pristanišni gat. Elementi se trenutno izrađuju u izdvojenom pogonu u Šibeniku, te se po izradi prevoze na gradilište i pripremaju za montažu.

U tijeku su završni radovi podmorskog iskopa koji je priprema za montažu za armirano be-tonskih konstrukcija obalnih zidova i buduće pristanišne rampe.

Pristan Kaprije

Novi trajektni pristan omogućiti će korištenje trajekata dubljeg gaza, stabilnijih i otpornijih na vremenske nepogode što će značajno smanjiti broj otkazanih linija. Izgradnjom trajekt-nog pristana izvan središta mjesta osigurati će se lakše manevriranje i pristajanje trajektima, smanjiti će se prometno zagušenje i gužve u području luke i središta mjesta. Ujedno će se smanjiti razina buke u središtu mjesta, zadržati mirna pješačka zona unutar koje se nalaze plaže, ugostiteljski objekti, kulturni i drugi sadržaji.

Završetak ugovorenih radova očekuje se do kraja siječnja 2022. godine.

Pristan Kaprije

Projekt „Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije" sufinancirala je Europska unija iz Kohe-zijskog fonda, a provodi Lučka uprava Šibensko-kninske županije. Ukupna vrijednost projek-ta iznosi 24.072.345,21 HRK.

Ukupno trajanje projekta je 42 mjeseca.

 

MMPI / Nautica portal