Financiranje nautičkog sektora kroz EU fondove

Mogućnosti financiranja EU-a dostupne su za širok raspon aktivnosti, od istraživanja i inovacija do namjenske investicijske potpore.

 

Marina Kaštela

To nudi širok raspon mogućnosti i za nautički sektor u domeni rekreacijske nautike, rekreacijskih plovila za slobodno vrijeme, posebno osiguravajući financiranje zelene i digitalne transformacije. Horizon Europe, vodeći R&I program EU-a, u narednim godinama ima na raspolaganju budžet od 95,5 milijardi eura s ciljem provedbe Europskog zelenog plana.

Webinar je organiziran u suradnji s Sector Group Maritime Industries of EEN (Enterprise Europe Network), koja pomaže malim i srednjim poduzećima u inovacijama i rastu na međunarodnoj razini, a posebno je posvećen malim i srednjim poduzećima u europskoj nautičkoj industriji. Tijekom webinara stručnjaci će pružiti praktične i specifične prezentacije i savjete kako pristupiti EU fondovima, proširiti njihov potencijal i predstaviti primjere tvrtki koje su ih iskoristile. Maritime Sector Group nakon webinara biti će dostupna kako bi pružila podršku zainteresiranim tvrtkama.

Webinar se održava 26.11.2021., s početkom u 10:30. Prijaviti se možete na ovoj internetskoj poveznici.

Nautica portal