Psamides projekt – testirano sedam inovativnih tehnologija za održiv i ekološki prihvatljiv razvoj malih i srednjih luka

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci nastavlja s uspješnom provedbom aktivnosti u okviru projekta Psamides - Ports small and medium alliance for sustainable development (voditeljice doc.dr.sc. Livije Maglić), sufinanciranog iz programa Interreg Mediterranean (ERDF). Program dionicima omogućava provedbu pilot usluga i proizvoda, razmjenu znanja i tehnologija, ali i mogućnost uspostavljanja i unapređenja poslovnih modela.

psamides logo

U sklopu projekta do sada je testirano sedam tehnologija na raznim lokalitetima diljem mediterana. U lukama Cristo i Andratx na otoku Mallorci, Blanes i Sant Carles de la Rapita (Španjolska) (slika 2), Heraklion (Grčka) (slika 3) te u luci Sète (Francuska) (slika 1) testirani su senzori za nadzor veza, automatski sustav prepoznavanja plovila, uređaj za sakupljanje plastičnog otpada sa morske površine, postolje na daljinsko upravljanje za opskrbu plovila vodom i strujom, fotonaponski kolnik, IOT sustav za upravljanje lukama te tehnologija automatiziranog nadzora plovila putem kamera. Jedan od ciljeva projekta jest upravo stvaranje mogućnosti za replikaciju spomenutih modela u stotinama luka diljem Mediterana.

Luka SeteSlika 1. Luka Sète (Francuska)

Analiza prethodnih tehnologija pokazala je da se one mogu podijeliti u dvije kategorije - one koje su usmjerene na usluge (senzori za nadzor veza, automatski sustav prepoznavanja plovila, postolje na daljinsko upravljanje za opskrbu plovila vodom i strujom, IOT sustav za upravljanje lukama) i na one koje su usmjerene na sprječavanje onečišćenja okoliša (uređaj za sakupljanje plastičnog otpada sa morske površine, fotonaponski kolnik i tehnologija automatiziranog nadzora plovila putem kamera).

Pomorski fakultet je prilikom izrade izvješća, u sklopu projektnih aktivnosti usmjerenih na implementaciju inovativnih tehnologija i testiranje istih, metodom anketiranja i intervjuiranja prikupio mišljenja o korištenju određenih tehnologija u svakodnevnom poslovanju prethodno navedenih luka.

Luka Sant CarlesSlika 2. Luka Sant Carles de la Rapita (Španjolska)

Izvješće sadrži detaljnu metodologiju i analizu provedenog anketiranja i intervjuiranja, a glavni cilj izvješća je generiranje znanja utemeljenog na dokazima o upotrebi tehnologije u svakodnevnom poslovanju te procjena glavnih pozitivnih i negativnih utjecaja na upravljanje poslovnim procesima u lukama.
Mnogi ispitanici istaknuli su problematiku „nepovjerenja“ u tehnologiju, uviđajući da neki djelatnici luka i marina, ali i sami korisnici mogu biti skeptični prema novouvedenim sustavima i aplikacijama, osobito u slučaju pojave kvarova ili pogrešaka. Dva su važna načina djelovanja kako bi se to prevladalo: prvo je uklanjanje kvarova i pogrešaka koje se mogu pojaviti na samom početku uporabe i tijekom razdoblja testiranja, a drugo je odgovarajuća obuka i širenje informacija o tehnologijama među potencijalnim korisnicima.

Luka HeraklionSlika 3. Luka Heraklion (Grčka)

Obuka je stoga prepoznata kao segment potreban tijekom i nakon uvođenja i testiranja nove tehnologije.

Nakon faze testiranja i upoznavanja s radom tehnologija, očekuje se da će se radno opterećenje djelatnika značajno smanjiti. U tom bi se slučaju organizacija rada i odgovornost nekih zaposlenika mogli preusmjeriti na druge i važnije poslove. Gotovo svi djelatnici prepoznali su da će uvođenje inovativnih tehnologija pozitivno utjecati na konkurentnost i atraktivnost luka ili marina, što je opravdano budući da je trend u svijetu usmjeriti sve poslovne aspekte prema održivom i ekološki prihvatljivom razvoju.


Projekt traje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2022., s ukupnim budžetom od 2.859.329,75 €, a više detalja možete saznati putem linka na službenu web stranicu: https://psamides.interreg-med.eu/.