Rastu cijene chartera u Hrvatskoj?

images


Ulaskom Hrvatske u EU mijenja se način oporezivanja poslovanja u turizmu, zbog čega bi cijene najma brodova mogle porasti za oko pet posto

images Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji mijenja se način oporezivanja poslovanja u turizmu. U zakonu o PDV-u, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. propisan je poseban postupak oporezivanja putničkih agencija koji je usklađen s PDV Direktivom 2006/112/EZ. Sukladno toj direktivi svi poslovi koje agencija dogovori smatraju se jednom uslugom, a usluga se oporezuje u državi članici u kojoj je turistička agencija osnovana. Dakle, PDV se plaća u zemlji u kojoj turistička agencija ima sjedište. Znači domaće agencije podliježu stopi PDV-a od 25 posto, njemačke 19 posto, austrijske 20 posto, španjolske 16 posto....

Porezna osnovica za oporezivanje je marža koju putničke agencije zaračunavaju klijentima. Time će cijene biti veće za iznos PDV-a koji će biti obračunat na maržu agencije. Agenti predviđaju da će uslijed posebnog načina oporezivanja njihovih usluga cijene rasti oko pet posto. Domaći agenti su već osjetili nove promjene kada su dobili obračune PDV-a za srpanj. Iznos PDV-a koji je trebalo platiti državnoj administraciji je bio u prosjeku dva do tri puta veći u odnosu na protekle godine. Uslijed novih pravila koja nisu bila dobro predstavljena i objašnjena, dodatni udar na marže agenata se dogodio kada neke charter baze nisu željele vratiti agentima povrat preplaćenog poreza. Uglavnom, promjene su stigle u jeku turističke sezone što je zahtijevalo dodatnu energiju.

Za očekivati je da će dio agencija odlučiti virtualno prebaciti poslovanje u neku od EU zemalja koje imaju najoptimalniju kombinaciju visina PDV-a, knjigovodstva i ostalih troškova. Npr. Velika Britanija 17,5 posto, Španjolska 16 posto... U svakom slučaju možete očekivati da će cijene Vašeg odmora na plovilu biti veće za oko pet posto i da ćete brodove za najam u Hrvatskoj plaćati na inozemne račune u nekoj od zemalja EU. Dobro došli u EU.

AdriaticSailor