ACI Slano - nova marina

images


ACI je putem Zagrebačke burze izvijestio da je početkom rujna potpisao ugovor s Dubrovačko-neretvanskom županijom o koncesiji na pomorsko dobro na dijelu uvale Slano, za izgradnju luke nautičkog turizma "Marina Slano". images ACI je putem Zagrebačke burze izvijestio da je početkom rujna potpisao ugovor s Dubrovačko-neretvanskom županijom o koncesiji na pomorsko dobro na dijelu uvale Slano, za izgradnju luke nautičkog turizma "Marina Slano". Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 15 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji, napominju iz ACI-ja.

Dubrovačko-neretvanska županija je u siječnju ove godine raspisala natječaj za javno prikupljanje ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene, marine u uvali Slano, a 13. je ožujka donijela odluku o odabiru ACI-ja kao najpovoljnijeg ponuditelja. Na temelju te odluke i temeljem rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (od 31. srpnja), Dubrovačko-neretvanska županija s ACI-jem 1. rujna potpisala ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, navodi se u obavijesti ACI-ja.

ACI je za izgradnju marine Slano ponudio ukupno investicijsko ulaganje prema studiji gospodarske opravdanosti od 60,1 milijun kuna. Iznos investicije u zaštitu okoliša (u okviru ukupne investicije) je 2,6 milijuna kuna. ACI je za stalni dio koncesijske naknade ponudio prosječno pet kuna po četvornom metru, a ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade je prosječno pet posto od ukupnog prihoda.

U novoj marini u akvatoriju Slanog, u uvali Blato Popove mladine, ACI namjerava otvoriti 20 novih radnih mjesta, navode iz ACI-ja.

MINT