Nevrijeme u Istri uzrokovalo potaptanje broda na Brijunima

U jučerašnjem nevermenu u Istri, koje je ozbiljnije zahvatilo njene zapadne dijelove, oštećen je i djelomično potopljen putnički brod na Velom Brijunu, u tijeku očevid o uzrocima nesreće.

 

Putnički brod oštećen i djelomično potopljen u nevremenu na Velom Brijunu

Lučka kapetanija Pula izvijestila je Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o tijeku očevida o uzrocima nesreće putničkog broda, koji je teško oštećen i djelomično potonuo na vezu, na otoku Veli Brijun.

Službenici Lučke kapetanije Pula dojavu o nesreći zaprimili su 27. ožujka u 07.25 sati od djelatnika Nacionalnog parka Brijuni, koji su javili o teškom oštećenju i djelomičnom potonuću putničkog broda „Brijunka“ tijekom boravka na vezu, na otoku Veli Brijun.

Putnički brod oštećen i djelomično potopljen u nevremenu na Velom Brijunu

Očevidom na poziciji pomorske nesreće utvrđena je znatna materijalna šteta na putničkom brodu ”Brijunka”, duljine 17 metara u vlasništvu Javne ustanove Nacionalni park Brijuni, koji je tijekom boravka na vezu pretrpio kritična oštećenja pramca i lijeve strane trupa, uslijed djelovanja jakog vjetra i valova te je zbog naplavljivanja djelomično potonuo cijelom dužinom do razine palube.

Djelomično potopljeni putnički brod privezan je uz lijevi bok iza motornog broda Supin, također u vlasništvu NP Brijuni, a na kojemu je u krmenome dijelu također utvrđeno manje oštećenje, nastalo od udara broda „Brijunka“.

Putnički brod oštećen i djelomično potopljen u nevremenu na Velom Brijunu

U spremnicima pogonskog goriva putničkog broda „Brijunka“ preostalo je oko 1000 litara plavog diesela, stoga je brod preventivno opasan plutajućim, samo-upijajućim branama. Nakon toga u dogovoru sa zapovjedništvom Javne vatrogasne postrojbe Pula, postavljena je i plivajuća zaštitna brana, dok će se na lokaciji nalaziti skimer, kao i ostala oprema za sprečavanje onečišćenja. Na poziciji potonuća nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša, a plutajući dijelovi broda i brodske opreme izvađeni su na obalu.

Iz nadležnosti Lučke kapetanije Pula za putnički brod „Brijunka“ izrečena je zabrana plovidbe, a vlasniku je izdan nalog za vađenje broda.

Nadamo se kako će se na vrijeme spriječiti ekocid ovoga važnog morskog dobra. 

MMPI / Nautica portal