LUČKE KAPETANIJE

Lučka kapetanija Pula

52100 Pula, Riva 18

Lučki kapetan: Lucio Toffetti, v.d.

Tel: 052 535 877

Fax: 052 535 888Lučka kapetanija Rijeka

51000 Rijeka, Senjsko pristanište 3

Lučki kapetan: Darko Glažar

Tel: 051 211 422

Fax: 051 211 537Lučka kapetanija Senj

53270 Senj, Obala kralja Zvonimira 12

Lučki kapetan: Siniša Orlić, lučki kapetan

Tel: 053 881 301

Fax: 053 884 128Lučka kapetanija Zadar

23000Zadar, Liburnska obala 8

Lučki kapetan: Milivoj Maričić

Tel. 023 254 888

Fax. 023 250 235Lučka kapetanija Šibenik

22000 Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8

Lučki kapetan: Robert Baljkas

Tel. 022 217 217

Fax. 022 217 378Lučka kapetanija Split

21000 Split, Obala Lazareta 1, p.p. 317

Lučki kapetan: Boris Matošić

Tel. 021 302 400, 021 302 405

Fax. 021 361 298Lučka kapetanija Dubrovnik

20000 Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37

Lučki kapetan: Nikola Beusan, v.d.

Tel. 020 418 988

Fax. 020 418 987Lučka kapetanija Ploče

20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 24

Lučki kapetan: Ivo Matković

Tel. 020 679 008

Fax. 020 678 621